Vi skal stadigvæk være opmærksomme på COVID-19

Hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme. Vi må ikke længere godskrive jeres fravær, men skriv gerne i fraværsårsager.

Det er vigtigt, at du bliver testet på 4. og 6.dagen, hvis du har været i nærkontakt med en, der er testet positiv.

Læs mere her, om hvordan du skal forholde dig afhængigt af, om du er færdigvaccineret eller ej (s.8):

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Overgangsvejledning-for-haandtering-af-smitte-paa-institutioner—06082021.ashx?la=da&hash=0356C49285A7758B158DB9C4C81816A7E5FAD012

Ring til Coronahotline, hvis du har spørgsmål på tlf 70 20 02 33