Home/Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B

STX

Engelsk (A), Fransk (A), Samfundsfag (B)

Til dig hvis du har lyst til …

  • At udvikle dine færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og andre fremmedsprog
  • At sætte dig ind i engelsktalende landes kultur, religion og samfund.
  • At få indsigt i kultur og samfundsforhold via den læste litteratur, film og billeder samt musik.
  • At beskæftige dig med politik og religion i et globalt perspektiv.
  • At forstå andre menneskers handlinger, motiver, forestillinger og levevilkår.

GO GLOBAL – PÅ FRANSK OG ENGELSK

Denne studieretning henvender sig til dig, som interesserer sig for sprog, kultur og samfund.

Denne studieretning er for dig, der gerne vil lære verdens smukkeste sprog, fransk, fra bunden og samtidig ønsker at arbejde videre med engelsk på et højt niveau.

Engelsk og fransk er to af de mest udbredte fremmedsprog, og de åbner dørene til både Europa og verden. Engelsk er det globale sprog og samtidig den direkte adgang til Storbritannien, USA og de andre engelsktalende lande i verden. Fransk tales af ca. 300 millioner og giver direkte adgang til Europas største land og er samtidig officielt sprog i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Canada. Derudover er fransk et vigtigt kommunikationssprog i store dele af Nord- og Vestafrika.

De to sprog har både kulturelt og historisk påvirket hinanden, og der er derfor mange muligheder for fagligt samarbejde i studieretningen.

Igennem undervisningen i engelsk og fransk får du både et solidt sprogligt grundlag og en dybere indsigt i moderne sprog, kultur og historie i de engelsk- og fransktalende lande.

Du lærer at forstå mennesker og de samfund, de lever i. Du lærer at forstå, hvorfor mennesker handler og udtrykker sig, som de gør i musik, film, litteratur, kunst og politiske taler.

Du kommer fx til at arbejde med emner som: Storbyliv i London og Paris, det (multi)kulturelle samfund, drømmen om Amerika, kolonialisme og imperialisme, ulighed og ghettoer, ungdomsliv og identitet, forhold til EU og mange andre.

Engelsk og fransk indgår i et tværfagligt samarbejde med det tredje fag i studieretningen, samfundsfag. I samfundsfag ligger hovedvægten på danske samfundsforhold, men der åbnes for et europæisk og globalt perspektiv, når man fx undersøger minoritetsproblemer, unges vilkår eller terrorisme. Så samfundsfag understøtter en mere samfundsmæssig forståelse.

I undervisningen arbejder vi med tekster, TV, film, teater, musik og billeder, hvilket giver gode muligheder for at beskæftige sig med helt aktuelle temaer.

Der er almindeligvis en udvekslingsrejse og/eller en studietur til et land, hvor et af sprogene tales.

Fremtiden:

Denne studieretning giver adgang til lang række videregående uddannelser, især samfundsfaglige og humanistiske uddannelser. Afhængig af hvilke valgfag, du kombinerer studieretningen med, kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Se mere i adgangskortet på UG/dk. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.

De gode argumenter:

Fransk og engelsk – fordi du så kan begå dig i det meste af verden.

Fransk og engelsk – fordi det er nemmere at lære fransk, når man kan engelsk, da de 2 sprog har mange ord til fælles.

Fransk og engelsk – fordi engelsk er nødvendigt, men ikke nok i en globaliseret verden.

Som den ikoniske afdøde Nelson Mandela sagde engang, ”Hvis du taler til en mand på et sprog, han forstår, går det til hans hoved. Hvis du taler til ham på hans eget sprog, går det i hjertet”.

Fransk – fordi fransk er procedure-sproget i EU, det eneste sprog brugt i overvejelser ved EU’s domstol, og et af arbejdssprogene i FN.

Fransk og engelsk – fordi du skal kunne læse på mindst et andet sprog end engelsk på videregående uddannelser.

Engelsk (A), Fransk(A), Samfundsfag (B)

Dette arbejder vi med i undervisningen

Hvordan er forholdene i det Mexico, som de flygter fra?
Hvilke forhold møder latinoemigranter i USA
Hvordan konstrueres en ny kulturel og religiøs identitet?
Hvordan kommer den nye identitet til udtryk i nye sprogdannelser?
Er den amerikanske drøm en illusion eller virkelighed?
Hvad betyder styrkelsen for katolicismen i det amerikanske samfund

Hvordan påvirker den moderne storby det enkelte menneskes livsopfattelse og livsstil?
Hvordan præges de sociale relationer af livet i storyen?
Hvordan udtrykker storbymennesket sig i film, kunst og musik mm.

Hvordan fungerer det politiske system i USA?
Hvad bliver udfaldet af det næste amerikanske præsidentvalg?
Hvordan har amerikansk politik indflydelse på vores hverdag i Danmark?
Hvilken roller spiller religion i amerikansk politik?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Gå til Praktisk Info

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Gå til Kort over skolen

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Gå til Optagelse

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.

Gå til Kontakt