Udvidet pakke: Engelsk A og Samf, Idræt eller Biologi

Down

Du er faglig dygtig, ambitiøs og flittig - og du har ambitioner om en højere videregående uddannelse - sammen med andre med sammen høje ambitioner som dig selv, der ved det kræver en ekstra indsats. 

Den udvidede fagpakke bestående af Engelsk på A-niveau i kombination med ét af fagene biologi, samfundsfag eller idræt på B-niveau forbereder dig på videregående studier på universiteter og CBS. Engelsksprogede lærebøger findes på næsten alle uddannelser, og på flere og flere kandidatuddannelser undervises deltvis eller helt på engelsk. Det stiller store krav til dine engelskkundskaber. Med et af fagene biologi, samfundsfag eller idræt er du godt rustet til videre studier og en karriere som fx. jurist, økonom, psykolog eller gymnasielærer. Drømmer du om at blive læge, fysiker, ingeniør, farmaceut el. lign. kræves højere niveauer i nogle naturvidenskabelige fag. Tjek Uddannelsesguidens adgangskort for specifikke krav til fag og niveau.