Kan du viderebringe Køge Gymnasiums stærke faglighed og kultur med respekt for vores gode elevgrundlag? Er du god til at skabe kort vej fra elev til lærer og lærer til ledelse?

Køge Gymnasiums rektor går på pension. Skolen søger derfor nu en erfaren og samarbejdsorienteret leder med visioner for udviklingen af det almene gymnasium.

Opgaven

Køge Gymnasium er et veldrevet, velplaceret og velkendt alment gymnasium med et stærkt dannelses- og udviklingsperspektiv. En stor del af byens og omegnens unge gennemfører en almen dannende gymnasial uddannelse af høj kvalitet på Køge Gymnasium. Skolens engagerede og dygtige medarbejdere gør en stor indsats for at tilbyde gode rammer for elevernes læring, dannelse og trivsel.

Den nye rektor på Køge Gymnasium (KG) vil blive mødt af et imødekommende og traditionsrigt arbejds- og studiemiljø, der summer af liv, og hvor det sociale fællesskab og sammenhold er til at tage og føle på.

Skolen har knap 1.100 elever fordelt på 38 stx-klasser og 4 HF-klasser samt cirka 120 medarbejdere.

Rektor skal sikre en fortsat velfungerende og fremsynet skole, som følger med tiden, og er på forkant med nye samfundsmæssige, uddannelsespolitiske og faglige tendenser, krav og vilkår. Skolens gode omdømme og stærke interne og eksterne samarbejdsrelationer skal bevares og udvikles.

Kompetencer

Køge Gymnasium søger en engageret og synlig rektor, der kan identificere sig med skolens værdier om høj faglighed, kreativitet, rummelighed og sammenhold. Skolen lægger vægt på, at den nye rektor har visioner og ambitioner for den faglige og pædagogiske udvikling og i samarbejde med lærere og elever tør være nysgerrig på nye veje.

Den kommende rektor skal være motiveret af at skabe den bedst mulige skole i dynamisk samspil med elever, medarbejdere, bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere. Vedkommende skal praktisere en ledelsesstil kendetegnet ved delegering, tillid og åbenhed.

Som en forudsætning for at lykkes med ledelsesopgaven lægger skolen vægt på, at rektor har fremtrædende strategiske, relationelle og kommunikative kompetencer. Rektor skal kunne sætte retning, fungere som en samlende figur og kommunikere klart og ærligt på en engagerende måde, såvel internt som eksternt.

Rektor skal have erfaring med ledelse og undervisning. Dertil kommer interesse og indsigt i rammer og vilkår for drift af en ungdomsuddannelse.

Se den uddybende stillings- og kompetenceprofil på muusmann.com/stillinger.

Andet

Ansøgningsfrist: mandag den 6. marts 2023

Søg stillingen på muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne bestyrelsesformand Anton Svendsen Tlf. 30 16 90 90 eller Partner, Malene Højsted Kristensen, MUUSMANN A/S Tlf. 22 22 21 60.