Pressemeddelelse

 

Køge Gymnasium skal have ny rektor

Peter Schiødt, som har været rektor for Køge Gymnasium siden 2010, har valgt at gå på pension med udgangen af april. Der vil derfor nu blive igangsat en proces, som sigter mod at en ny rektor kan begynde i stillingen den 1. maj.

Peter har været en uforlignelig god rektor for Køge Gymnasium. Elevtallet har været stigende gennem perioden og vi får mange, mange ansøgere når vi har ledige lærerstillinger. Det vidner om, at Køge Gymnasiums gode lærings- og arbejdsmiljø blomstrer. Det sker på baggrund af en velovervejet strategisk indsats, hvor omfattende pædagogisk udvikling har fundet sted samtidig med at de fysiske rammer er udbygget og moderniseret. Vi står med en virkelig stærk, velfungerende og ikke mindst samarbejdende skole. Den nye rektor, som vi nu skal finde, skal stå i spidsen for at sikre, at Køge Gymnasium også i de næste mange år, er en stærk og attraktiv uddannelsesinstitution med stor, stor betydning for tusindvis af unge fra især Køge og Stevns Kommune.” udtaler bestyrelsesformand Anton Svendsen.

Det er Køge Gymnasiums bestyrelse, som har ansvaret for at ansætte en ny rektor. Bestyrelsen består af repræsentanter for eleverne, personalet, kommunalbestyrelserne, folkeskolerne, de videregående uddannelser og erhvervslivet. Den omfattende rekrutteringsproces, som nu sættes i gang, skal sikre at de ønsker og krav, som elever, personale og bestyrelsen stiller til den nye rektor imødekommes bedst muligt.