Årskalender

Down

 

Skoleåret 2019/2020:

Skolestart for 1.g og 1.hf: 08.08.2019

Skolestart for 2.g, 3.g og 2.hf: 12.08.2019

14.-18.10.:     Efterårsferie

23.12.-2.1.:     Juleferie

17.-21.2:        Vinterferie

6.-13.4.:         Påskeferie

22.5.:             Undervisningsfri dag (efter Kr. Himmelfart) 

29.6:      Sommerferie

Skolestart for 1.g og 1.hf: 06.08.2020

Skolestart for 2.g, 3.g og 2.hf: 10.08.2020