Nyhed 15.juni:

Til huebegivenheden må I gerne tage mere end 5 gæster med til fejring på skolen. Vi håber på godt vejr, så man kan sidde ude. Der må stadig kun være en gæst på gangen, når eksamen afsluttes, så de andre eksamenselever ikke bliver forstyrret.

Til translokationen gælder fortsat forsamlingsforbuddet på max 500 samlet, og derfor må hver student desværre kun tage 2 gæster med. Husk coronapas, afstand og afspritning.

Invitation til fejring af årets studenter kan læses her. Invitationen er også sendt ud via e-Boks.

Retningslinjer for uddannelsesafslutning og studenterkørsel kan læses her.

Brev fra Børne- og undervisningsminister 29. marts 2021 kan læses her.

Forældrebrev udsendt i E-Boks d. 12.03.2021 kan læses her.

Undtagelse for test – opdatering

Hvis du tidligere har været smittet med covid-19 og du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt behøver du ikke tage selvtest på skolen. Det samme gælder, hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Undervisning på KG under nuværende coronaregler: 

I lige uger vil 1.g, 1.hf og 2.hf klasser modtage fysisk undervisning på skolen, mens undervisningen i 2.g og 3.g er virtuel.

I ulige uger vil 2.g og 3.g klasser møde ind til fysisk undervisning på skolen efter samme regler, og undervisningen i 1.g, 1.hf og 2.hf vil være virtuel.

Der kan være moduler, der afvikles virtuelt af forskellige årsager, selvom klassen er tilbage fysisk på skolen. Sørg derfor for at være opmærksom på beskeder i Lectio og modulbeskrivelserne.

Der kan være undervisning i blandet valghold, men I skal fortsat altid være min. 2 meter fra elever fra andre klasser.

Husk følgende, når I vender tilbage til skolen:

Alle elever og medarbejdere bærer mundbind eller visir på fællesarealer, dvs. fra det øjeblik, du går ind ad døren. Huskereglen er når man rejser sig op, tager man mundbind på.

Elever kan vælge at tage mundbind eller visir af, når de sidder på deres plads i undervisningslokalet

Der vil være faste stole og bordopstillinger i klasselokalerne

Man holder sin plads i et lokale hele dagen og spritter bordet af, når man forlader lokalet og ikke vender tilbage det følgende modul

Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, skal man tage hjem og lade sig teste. Husk at kontakte årgangsleder og skrive ”mistanke c” i fraværsårsager

Hvis en elev eller lærer bliver smittet, tager ledelsen kontakt til berørte klasser og hold og vurderer om holdet skal hjemsendes

Husk at holde afstand på gangene og i kantinen. I må kun spise frokost i jeres stamlokale og udendørs.

Pauser

Fysisk undervisning på skolen kommer til at køre efter de pausetider der står i Lectio, virtuel undervisning foregår efter de justerede tider med forlængede pauser. Disse fremgår af forsiden på Lectio.

Testkapacitet på KG

I denne uge starter vi skolens testkapacitet op. Fra onsdag vil vores supervisorer teste forskellige klasser. Du kan se i Lectio, hvornår din klasse skal testes. Du har to muligheder, når det er din klasses tur:

– Du får taget en test

– Du kan fremvise en negativ test, der er max. 72 timer gammel.

Hvis der er noget helt særligt, der gør, at du ikke kan/vil testes, skal du kontakte din årgangsleder.

Selvtestning på gymnasiet er helt nyt for os, og vi vil derfor gerne henstille om, at I udviser tålmodighed overfor supervisorerne og for hinanden. Hvis én i din klasse bliver testes positiv, er det vigtigt, at personen ikke udskammes eller drilles. Det kan ske for os alle.

I kan se en video omkring selvtestning her:

https://info.ssidiagnostica.dk/skoletest

Vi håber, at I vil tage godt imod muligheden for at blive testet i undervisningstiden, så vi kan passe på hinanden.

Krav om test

Så snart du vender tilbage på skolen efter en uge med virtuel undervisning, er der krav om, at du har en gyldig coronatest, der er max. 72 timer gammel til det første modul, du møder ind til. Det vil derfor gælde for 2.g og 3.g i næste uge, og 1.g og hf ugen efter.

Studie/ordensregler ved virtuel undervisning
Sådan her skal du forholde dig:

 • Du skal orientere dig i Lectio og følge alle din lærers anvisninger og deltage i alle typer af virtuelt arbejde.
 • Du SKAL have dit kamera tændt og mikrofonen slukket. Hvis du af tekniske årsager ikke har mulighed for at deltage med billede, skal du kontakte din årgangsleder og evt. modtage en dispensation, hvis det ikke er muligt at løse dette.
 • Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole. Det betyder, at du skal være påklædt, have papir og blyant parat og hvis det er muligt, sidde ved et bord. Du skal også i videst muligt omfang have ro omkring dig (uden familiemedlemmer, kærester og kæledyr ved siden af). Du skal heller ikke sidde og spise, eller tale eller skrive med andre på andre medier imens du modtager undervisning.
 • Du må ikke optage den virtuelle undervisning.
 • Alle elever skal deltage fuldt ud i de virtuelle moduler, med mindre du er syg.
 • Hvis du testes positiv for Corona, bedes du give din årgangsleder besked.

Venlig hilsen

Peter Schiødt
Rektor

Retningslinjer ved fysisk tilstedeværelse på skolen

 • Alle elever og medarbejdere bærer mundbind eller visir på fællesarealer, dvs. fra det øjeblik, du går ind ad døren. Huskereglen er når man rejser sig op, tager man mundbind på
 • Elever kan vælge at tage mundbind eller visir af, når de sidder på deres plads i undervisningslokalet
 • Der vil være faste stole og bordopstillinger i klasselokalerne
 • Man holder sin plads i et lokale hele dagen og spritter bordet af, når man forlader lokalet og ikke vender tilbage det følgende modul
 • Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, skal man tage hjem og lade sig teste. Husk at kontakte årgangsleder og skrive ”mistanke c” i fraværsårsager
 • Hvis en elev eller lærer bliver smittet, tager ledelsen kontakt til berørte klasser og hold og vurderer om holdet skal hjemsendes
 • Ved hold hvor en del af eleverne er hjemsendt pga. Covid-19 vurderer lærer og ledelse i samråd, om undervisningen gennemføres fysisk eller virtuelt
 • Når man modtager undervisning på valghold, skal man fortrinsvis sætte sig nær elever fra sin stamklasse
 • I hver klasse udpeges to corona-dukse hver uge. Duksene sørger for, at alle borde er sprittet af, når klassen forlader et lokale og sørger for, at der bliver luftet ud i alle pauser
 • Hvis dit mundbind går i stykker kan du hente et ’akut-mundbind’ på kontoret
 • Husk at I selv bærer ansvaret for at holde afstand så vidt det er muligt. Pas godt på jer selv og hinanden!

Har du symptomer på Covid-19?

– Typiske symptomer er:

– Tør hoste

– Ondt i halsen

– Feber

– Hovedpine

– Vejrtrækningsbesvær

– Muskelsmerter

Hvis du har symptomer på Covid-19?

– Bliv hjemme fra skole og skriv til din årgangsleder

– Kontakt egen læge og hør, om du skal testes eller ej

– Kom først på skolen, når du har fået svar på din test (svaret skal selvfølgelig være negativt)

Er du nær kontakt til smittet?

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

– Personer, som bor sammen med en smittet person

– Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person

– Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde m.v.)

– Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Hvis du er nær kontakt:

– Kontakt Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og tast 2

– Ring derefter til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til to test

– Book til to test på coronaprover.dk (se nedenfor!)

Giv din nærleder besked

For tiden gælder følgende retningslinjer i forhold til de to tests, man skal have taget som nær kontakt:

 1. test: Første tid bookes hurtigst muligt efter henvisning, dog tidligst 4 dage efter, at man sidste gang var i nær kontakt med den smittede.
 2. test: Anden tid bookes 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, man var nær kontakt med den smittede, skal der kun bookes tid til den første test.

Er du testet positiv?

Hvis din test er positiv:

– gå straks i selvisolation

Du er smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer.
Hvis du ikke har haft symptomer, skal du holde dig isoleret indtil 7 dage efter, at din test blev taget.

– vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring

– sørg for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.
Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, skal du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.

Linksamling

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-covid-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Hvordan forholder vi os til Corona-virus på KG?

– Klasserne har faste lokaler bortset fra valghold og faglokaler. Ved ankomst til skolen og ved lokaleskift vaskes hænder eller hænderne afsprittes.

– Ved brug af udstyr, f.eks. instrumenter og laboratorieudstyr, printer og andet afsprittes hænder før og efter brug.

– Download app’en ”Smittestop” på din telefon og aktivér bluetooth.

– Hold afstand (minimum 1 meter undtagen i klassen) og god hygiejne.

– Hvis du har symptomer på COVID19: Tag hjem, kontakt egen læge og skriv til årgangsleder på Lectio. Når du har fået resultat af en COVID19 test gives årgangslederen besked.

– Bruger du offentlig transport i myldretiden, skal du bruge mundbind.

Vi står sammen ved at holde afstand!

Omklædning før og efter idræt på KG

For at reducere smitterisiko skal vi holde idrætsholdene adskilt. Derfor vil der kun på nedenstående tidspunkter være mulighed for omklædning og bad:

1.modul: 08.05-08.15 og 09.30-09.40
2.modul: 09.55-10.05 og 11.20-11.30
3.modul:12.05-12.15 og 13.30-13.40
4.modul: 13.50.14.00 og 15.15-15.25

Hvis man ønsker at klæde om hjemmefra inden 1. modul og bade efter 4. modul er dette tilladt.

Efterlad ikke værdigenstande i omklædningsrummene. Der har tidligere været tyverier.

Brev fra Børne- og undervisningsminister 29. marts 2021 kan læses her.

Forældrebrev udsendt i E-Boks d. 12.03.2021 kan læses her.

Undtagelse for test – opdatering

Hvis du tidligere har været smittet med covid-19 og du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt behøver du ikke tage selvtest på skolen. Det samme gælder, hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Undervisning på KG under nuværende coronaregler: 

I lige uger vil 1.g, 1.hf og 2.hf klasser modtage fysisk undervisning på skolen, mens undervisningen i 2.g og 3.g er virtuel.

I ulige uger vil 2.g og 3.g klasser møde ind til fysisk undervisning på skolen efter samme regler, og undervisningen i 1.g, 1.hf og 2.hf vil være virtuel.

Der kan være moduler, der afvikles virtuelt af forskellige årsager, selvom klassen er tilbage fysisk på skolen. Sørg derfor for at være opmærksom på beskeder i Lectio og modulbeskrivelserne.

Der kan være undervisning i blandet valghold, men I skal fortsat altid være min. 2 meter fra elever fra andre klasser.

Husk følgende, når I vender tilbage til skolen:

Alle elever og medarbejdere bærer mundbind eller visir på fællesarealer, dvs. fra det øjeblik, du går ind ad døren. Huskereglen er når man rejser sig op, tager man mundbind på.

Elever kan vælge at tage mundbind eller visir af, når de sidder på deres plads i undervisningslokalet

Der vil være faste stole og bordopstillinger i klasselokalerne

Man holder sin plads i et lokale hele dagen og spritter bordet af, når man forlader lokalet og ikke vender tilbage det følgende modul

Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, skal man tage hjem og lade sig teste. Husk at kontakte årgangsleder og skrive ”mistanke c” i fraværsårsager

Hvis en elev eller lærer bliver smittet, tager ledelsen kontakt til berørte klasser og hold og vurderer om holdet skal hjemsendes

Husk at holde afstand på gangene og i kantinen. I må kun spise frokost i jeres stamlokale og udendørs.

Pauser

Fysisk undervisning på skolen kommer til at køre efter de pausetider der står i Lectio, virtuel undervisning foregår efter de justerede tider med forlængede pauser. Disse fremgår af forsiden på Lectio.

Testkapacitet på KG

I denne uge starter vi skolens testkapacitet op. Fra onsdag vil vores supervisorer teste forskellige klasser. Du kan se i Lectio, hvornår din klasse skal testes. Du har to muligheder, når det er din klasses tur:

– Du får taget en test

– Du kan fremvise en negativ test, der er max. 72 timer gammel.

Hvis der er noget helt særligt, der gør, at du ikke kan/vil testes, skal du kontakte din årgangsleder.

Selvtestning på gymnasiet er helt nyt for os, og vi vil derfor gerne henstille om, at I udviser tålmodighed overfor supervisorerne og for hinanden. Hvis én i din klasse bliver testes positiv, er det vigtigt, at personen ikke udskammes eller drilles. Det kan ske for os alle.

I kan se en video omkring selvtestning her:

https://info.ssidiagnostica.dk/skoletest

Vi håber, at I vil tage godt imod muligheden for at blive testet i undervisningstiden, så vi kan passe på hinanden.

Krav om test

Så snart du vender tilbage på skolen efter en uge med virtuel undervisning, er der krav om, at du har en gyldig coronatest, der er max. 72 timer gammel til det første modul, du møder ind til. Det vil derfor gælde for 2.g og 3.g i næste uge, og 1.g og hf ugen efter.

Studie/ordensregler ved virtuel undervisning
Sådan her skal du forholde dig:

 • Du skal orientere dig i Lectio og følge alle din lærers anvisninger og deltage i alle typer af virtuelt arbejde.
 • Du SKAL have dit kamera tændt og mikrofonen slukket. Hvis du af tekniske årsager ikke har mulighed for at deltage med billede, skal du kontakte din årgangsleder og evt. modtage en dispensation, hvis det ikke er muligt at løse dette.
 • Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole. Det betyder, at du skal være påklædt, have papir og blyant parat og hvis det er muligt, sidde ved et bord. Du skal også i videst muligt omfang have ro omkring dig (uden familiemedlemmer, kærester og kæledyr ved siden af). Du skal heller ikke sidde og spise, eller tale eller skrive med andre på andre medier imens du modtager undervisning.
 • Du må ikke optage den virtuelle undervisning.
 • Alle elever skal deltage fuldt ud i de virtuelle moduler, med mindre du er syg.
 • Hvis du testes positiv for Corona, bedes du give din årgangsleder besked.

Venlig hilsen

Peter Schiødt
Rektor

Retningslinjer ved fysisk tilstedeværelse på skolen

 • Alle elever og medarbejdere bærer mundbind eller visir på fællesarealer, dvs. fra det øjeblik, du går ind ad døren. Huskereglen er når man rejser sig op, tager man mundbind på
 • Elever kan vælge at tage mundbind eller visir af, når de sidder på deres plads i undervisningslokalet
 • Der vil være faste stole og bordopstillinger i klasselokalerne
 • Man holder sin plads i et lokale hele dagen og spritter bordet af, når man forlader lokalet og ikke vender tilbage det følgende modul
 • Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, skal man tage hjem og lade sig teste. Husk at kontakte årgangsleder og skrive ”mistanke c” i fraværsårsager
 • Hvis en elev eller lærer bliver smittet, tager ledelsen kontakt til berørte klasser og hold og vurderer om holdet skal hjemsendes
 • Ved hold hvor en del af eleverne er hjemsendt pga. Covid-19 vurderer lærer og ledelse i samråd, om undervisningen gennemføres fysisk eller virtuelt
 • Når man modtager undervisning på valghold, skal man fortrinsvis sætte sig nær elever fra sin stamklasse
 • I hver klasse udpeges to corona-dukse hver uge. Duksene sørger for, at alle borde er sprittet af, når klassen forlader et lokale og sørger for, at der bliver luftet ud i alle pauser
 • Hvis dit mundbind går i stykker kan du hente et ’akut-mundbind’ på kontoret
 • Husk at I selv bærer ansvaret for at holde afstand så vidt det er muligt. Pas godt på jer selv og hinanden!

Har du symptomer på Covid-19?

– Typiske symptomer er:

– Tør hoste

– Ondt i halsen

– Feber

– Hovedpine

– Vejrtrækningsbesvær

– Muskelsmerter

Hvis du har symptomer på Covid-19?

– Bliv hjemme fra skole og skriv til din årgangsleder

– Kontakt egen læge og hør, om du skal testes eller ej

– Kom først på skolen, når du har fået svar på din test (svaret skal selvfølgelig være negativt)

Er du nær kontakt til smittet?

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

– Personer, som bor sammen med en smittet person

– Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person

– Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde m.v.)

– Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Hvis du er nær kontakt:

– Kontakt Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og tast 2

– Ring derefter til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til to test

– Book til to test på coronaprover.dk (se nedenfor!)

Giv din nærleder besked

For tiden gælder følgende retningslinjer i forhold til de to tests, man skal have taget som nær kontakt:

 1. test: Første tid bookes hurtigst muligt efter henvisning, dog tidligst 4 dage efter, at man sidste gang var i nær kontakt med den smittede.
 2. test: Anden tid bookes 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, man var nær kontakt med den smittede, skal der kun bookes tid til den første test.

Er du testet positiv?

Hvis din test er positiv:

– gå straks i selvisolation

Du er smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer.
Hvis du ikke har haft symptomer, skal du holde dig isoleret indtil 7 dage efter, at din test blev taget.

– vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring

– sørg for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.
Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, skal du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.

Linksamling

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-covid-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Hvordan forholder vi os til Corona-virus på KG?

– Klasserne har faste lokaler bortset fra valghold og faglokaler. Ved ankomst til skolen og ved lokaleskift vaskes hænder eller hænderne afsprittes.

– Ved brug af udstyr, f.eks. instrumenter og laboratorieudstyr, printer og andet afsprittes hænder før og efter brug.

– Download app’en ”Smittestop” på din telefon og aktivér bluetooth.

– Hold afstand (minimum 1 meter undtagen i klassen) og god hygiejne.

– Hvis du har symptomer på COVID19: Tag hjem, kontakt egen læge og skriv til årgangsleder på Lectio. Når du har fået resultat af en COVID19 test gives årgangslederen besked.

– Bruger du offentlig transport i myldretiden, skal du bruge mundbind.

Vi står sammen ved at holde afstand!

Omklædning før og efter idræt på KG

For at reducere smitterisiko skal vi holde idrætsholdene adskilt. Derfor vil der kun på nedenstående tidspunkter være mulighed for omklædning og bad:

1.modul: 08.05-08.15 og 09.30-09.40
2.modul: 09.55-10.05 og 11.20-11.30
3.modul:12.05-12.15 og 13.30-13.40
4.modul: 13.50.14.00 og 15.15-15.25

Hvis man ønsker at klæde om hjemmefra inden 1. modul og bade efter 4. modul er dette tilladt.

Efterlad ikke værdigenstande i omklædningsrummene. Der har tidligere været tyverier.

Brev fra Børne- og undervisningsminister 29. marts 2021 kan læses her.

Forældrebrev udsendt i E-Boks d. 12.03.2021 kan læses her.

Undtagelse for test – opdatering

Hvis du tidligere har været smittet med covid-19 og du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt behøver du ikke tage selvtest på skolen. Det samme gælder, hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Undervisning på KG under nuværende coronaregler: 

I lige uger vil 1.g, 1.hf og 2.hf klasser modtage fysisk undervisning på skolen, mens undervisningen i 2.g og 3.g er virtuel.

I ulige uger vil 2.g og 3.g klasser møde ind til fysisk undervisning på skolen efter samme regler, og undervisningen i 1.g, 1.hf og 2.hf vil være virtuel.

Der kan være moduler, der afvikles virtuelt af forskellige årsager, selvom klassen er tilbage fysisk på skolen. Sørg derfor for at være opmærksom på beskeder i Lectio og modulbeskrivelserne.

Der kan være undervisning i blandet valghold, men I skal fortsat altid være min. 2 meter fra elever fra andre klasser.

Husk følgende, når I vender tilbage til skolen:

Alle elever og medarbejdere bærer mundbind eller visir på fællesarealer, dvs. fra det øjeblik, du går ind ad døren. Huskereglen er når man rejser sig op, tager man mundbind på.

Elever kan vælge at tage mundbind eller visir af, når de sidder på deres plads i undervisningslokalet

Der vil være faste stole og bordopstillinger i klasselokalerne

Man holder sin plads i et lokale hele dagen og spritter bordet af, når man forlader lokalet og ikke vender tilbage det følgende modul

Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, skal man tage hjem og lade sig teste. Husk at kontakte årgangsleder og skrive ”mistanke c” i fraværsårsager

Hvis en elev eller lærer bliver smittet, tager ledelsen kontakt til berørte klasser og hold og vurderer om holdet skal hjemsendes

Husk at holde afstand på gangene og i kantinen. I må kun spise frokost i jeres stamlokale og udendørs.

Pauser

Fysisk undervisning på skolen kommer til at køre efter de pausetider der står i Lectio, virtuel undervisning foregår efter de justerede tider med forlængede pauser. Disse fremgår af forsiden på Lectio.

Testkapacitet på KG

I denne uge starter vi skolens testkapacitet op. Fra onsdag vil vores supervisorer teste forskellige klasser. Du kan se i Lectio, hvornår din klasse skal testes. Du har to muligheder, når det er din klasses tur:

– Du får taget en test

– Du kan fremvise en negativ test, der er max. 72 timer gammel.

Hvis der er noget helt særligt, der gør, at du ikke kan/vil testes, skal du kontakte din årgangsleder.

Selvtestning på gymnasiet er helt nyt for os, og vi vil derfor gerne henstille om, at I udviser tålmodighed overfor supervisorerne og for hinanden. Hvis én i din klasse bliver testes positiv, er det vigtigt, at personen ikke udskammes eller drilles. Det kan ske for os alle.

I kan se en video omkring selvtestning her:

https://info.ssidiagnostica.dk/skoletest

Vi håber, at I vil tage godt imod muligheden for at blive testet i undervisningstiden, så vi kan passe på hinanden.

Krav om test

Så snart du vender tilbage på skolen efter en uge med virtuel undervisning, er der krav om, at du har en gyldig coronatest, der er max. 72 timer gammel til det første modul, du møder ind til. Det vil derfor gælde for 2.g og 3.g i næste uge, og 1.g og hf ugen efter.

Studie/ordensregler ved virtuel undervisning
Sådan her skal du forholde dig:

 • Du skal orientere dig i Lectio og følge alle din lærers anvisninger og deltage i alle typer af virtuelt arbejde.
 • Du SKAL have dit kamera tændt og mikrofonen slukket. Hvis du af tekniske årsager ikke har mulighed for at deltage med billede, skal du kontakte din årgangsleder og evt. modtage en dispensation, hvis det ikke er muligt at løse dette.
 • Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole. Det betyder, at du skal være påklædt, have papir og blyant parat og hvis det er muligt, sidde ved et bord. Du skal også i videst muligt omfang have ro omkring dig (uden familiemedlemmer, kærester og kæledyr ved siden af). Du skal heller ikke sidde og spise, eller tale eller skrive med andre på andre medier imens du modtager undervisning.
 • Du må ikke optage den virtuelle undervisning.
 • Alle elever skal deltage fuldt ud i de virtuelle moduler, med mindre du er syg.
 • Hvis du testes positiv for Corona, bedes du give din årgangsleder besked.

Venlig hilsen

Peter Schiødt
Rektor

Retningslinjer ved fysisk tilstedeværelse på skolen

 • Alle elever og medarbejdere bærer mundbind eller visir på fællesarealer, dvs. fra det øjeblik, du går ind ad døren. Huskereglen er når man rejser sig op, tager man mundbind på
 • Elever kan vælge at tage mundbind eller visir af, når de sidder på deres plads i undervisningslokalet
 • Der vil være faste stole og bordopstillinger i klasselokalerne
 • Man holder sin plads i et lokale hele dagen og spritter bordet af, når man forlader lokalet og ikke vender tilbage det følgende modul
 • Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, skal man tage hjem og lade sig teste. Husk at kontakte årgangsleder og skrive ”mistanke c” i fraværsårsager
 • Hvis en elev eller lærer bliver smittet, tager ledelsen kontakt til berørte klasser og hold og vurderer om holdet skal hjemsendes
 • Ved hold hvor en del af eleverne er hjemsendt pga. Covid-19 vurderer lærer og ledelse i samråd, om undervisningen gennemføres fysisk eller virtuelt
 • Når man modtager undervisning på valghold, skal man fortrinsvis sætte sig nær elever fra sin stamklasse
 • I hver klasse udpeges to corona-dukse hver uge. Duksene sørger for, at alle borde er sprittet af, når klassen forlader et lokale og sørger for, at der bliver luftet ud i alle pauser
 • Hvis dit mundbind går i stykker kan du hente et ’akut-mundbind’ på kontoret
 • Husk at I selv bærer ansvaret for at holde afstand så vidt det er muligt. Pas godt på jer selv og hinanden!

Har du symptomer på Covid-19?

– Typiske symptomer er:

– Tør hoste

– Ondt i halsen

– Feber

– Hovedpine

– Vejrtrækningsbesvær

– Muskelsmerter

Hvis du har symptomer på Covid-19?

– Bliv hjemme fra skole og skriv til din årgangsleder

– Kontakt egen læge og hør, om du skal testes eller ej

– Kom først på skolen, når du har fået svar på din test (svaret skal selvfølgelig være negativt)

Er du nær kontakt til smittet?

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

– Personer, som bor sammen med en smittet person

– Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person

– Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde m.v.)

– Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Hvis du er nær kontakt:

– Kontakt Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og tast 2

– Ring derefter til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til to test

– Book til to test på coronaprover.dk (se nedenfor!)

Giv din nærleder besked

For tiden gælder følgende retningslinjer i forhold til de to tests, man skal have taget som nær kontakt:

 1. test: Første tid bookes hurtigst muligt efter henvisning, dog tidligst 4 dage efter, at man sidste gang var i nær kontakt med den smittede.
 2. test: Anden tid bookes 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, man var nær kontakt med den smittede, skal der kun bookes tid til den første test.

Er du testet positiv?

Hvis din test er positiv:

– gå straks i selvisolation

Du er smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer.
Hvis du ikke har haft symptomer, skal du holde dig isoleret indtil 7 dage efter, at din test blev taget.

– vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring

– sørg for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.
Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, skal du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.

Linksamling

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-covid-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Hvordan forholder vi os til Corona-virus på KG?

– Klasserne har faste lokaler bortset fra valghold og faglokaler. Ved ankomst til skolen og ved lokaleskift vaskes hænder eller hænderne afsprittes.

– Ved brug af udstyr, f.eks. instrumenter og laboratorieudstyr, printer og andet afsprittes hænder før og efter brug.

– Download app’en ”Smittestop” på din telefon og aktivér bluetooth.

– Hold afstand (minimum 1 meter undtagen i klassen) og god hygiejne.

– Hvis du har symptomer på COVID19: Tag hjem, kontakt egen læge og skriv til årgangsleder på Lectio. Når du har fået resultat af en COVID19 test gives årgangslederen besked.

– Bruger du offentlig transport i myldretiden, skal du bruge mundbind.

Vi står sammen ved at holde afstand!

Omklædning før og efter idræt på KG

For at reducere smitterisiko skal vi holde idrætsholdene adskilt. Derfor vil der kun på nedenstående tidspunkter være mulighed for omklædning og bad:

1.modul: 08.05-08.15 og 09.30-09.40
2.modul: 09.55-10.05 og 11.20-11.30
3.modul:12.05-12.15 og 13.30-13.40
4.modul: 13.50.14.00 og 15.15-15.25

Hvis man ønsker at klæde om hjemmefra inden 1. modul og bade efter 4. modul er dette tilladt.

Efterlad ikke værdigenstande i omklædningsrummene. Der har tidligere været tyverier.