Retningslinjer fra d. 11/11-20

Nu skal vi heldigvis snart mødes på skolen! På onsdag møder vi ind til lidt ændrede regler som fremgår af nedenstående. Husk at følge dem, så vi kan blive sammen IRL.

 

 • Alle elever og medarbejdere bærer mundbind eller visir på fællesarealer, dvs. fra det øjeblik, du går ind ad døren. Huskereglen er når man rejser sig op, tager man mundbind på
 • Elever kan vælge at tage mundbind eller visir af, når de sidder på deres plads i undervisningslokalet
 • Der vil være faste stole og bordopstillinger i klasselokalerne
 • Man holder sin plads i et lokale hele dagen og spritter bordet af, når man forlader lokalet og ikke vender tilbage det følgende modul
 • Hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, skal man tage hjem og lade sig teste. Husk at kontakte årgangsleder og skrive ”mistanke c” i fraværsårsager
 • Hvis en elev eller lærer bliver smittet, tager ledelsen kontakt til berørte klasser og hold og vurderer om holdet skal hjemsendes
 • Ved hold hvor en del af eleverne er hjemsendt pga. Covid-19 vurderer lærer og ledelse i samråd, om undervisningen gennemføres fysisk eller virtuelt
 • Når man modtager undervisning på valghold, skal man fortrinsvis sætte sig nær elever fra sin stamklasse
 • I hver klasse udpeges to corona-dukse hver uge. Duksene sørger for, at alle borde er sprittet af, når klassen forlader et lokale og sørger for, at der bliver luftet ud i alle pauser
 • Hvis dit mundbind går i stykker kan du hente et ’akut-mundbind’ på kontoret
 • Husk at I selv bærer ansvaret for at holde afstand så vidt det er muligt. Pas godt på jer selv og hinanden!

 

 

Køge Gymnasium lukker skolen fra onsdag d.28.10 til og med tirsdag d.10.11.

I perioden vil der blive gennemført nødundervisning (virtuel undervisning), dog kan der blive tale om enkelte aflysninger den eller de første dage.
Hold øje med nærmere information, der udsendes som følger:
– Elever i 1.g informeres via Lectio af årgangsleder Susanne Meyersahm
– Elever i 2.g informeres via Lectio af årgangsleder Rasmus Augustesen
– Elever i 3.g informeres via Lectio af årgangsleder Sigrid Egeskov Andersen
– Elever i HF informeres via Lectio af HF-leder Janus Juelsgård Kofoed
– Medarbejdere informeres via Outlook af undertegnede og vicerektor Lise Sonne-Hansen
– Forældre kan holde sig informeret via hjemmesiden www.kggym.dk under ”Aktuel information”
Skolens kontor, ledelse og administration kan fortsat kontaktes på telefon 56 65 27 23 eller pr. mail.

Har du symptomer på Covid-19?

– Typiske symptomer er:

– Tør hoste

– Ondt i halsen

– Feber

– Hovedpine

– Vejrtrækningsbesvær

– Muskelsmerter

Hvis du har symptomer på Covid-19?

–        Bliv hjemme fra skole og skriv til din årgangsleder

–        Kontakt egen læge og hør, om du skal testes eller ej

–        Kom først på skolen, når du har fået svar på din test (svaret skal selvfølgelig være negativt)

Er du nær kontakt til smittet?

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter:

–        Personer, som bor sammen med en smittet person

–        Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person

–        Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde m.v.)

–        Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Hvis du er nær kontakt:

–         Kontakt Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og tast 2

–         Ring derefter til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til to test

–         Book til to test på coronaprover.dk (se nedenfor!)

Giv din nærleder besked

For tiden gælder følgende retningslinjer i forhold til de to tests, man skal have taget som nær kontakt:

 1. test: Første tid bookes hurtigst muligt efter henvisning, dog tidligst 4 dage efter, at man sidste gang var i nær kontakt med den smittede.
 2. test: Anden tid bookes 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, man var nær kontakt med den smittede, skal der kun bookes tid til den første test.

Er du testet positiv?

     Hvis din test er positiv:

        –  gå straks i selvisolation

Du er smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer.
Hvis du ikke har haft symptomer, skal du holde dig isoleret indtil 7 dage efter, at din test blev taget.

– vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring

–        sørg for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.
Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, skal du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.

Linksamling

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-covid-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Regler for frokostpause på KG

Spis i klassen eller ude, medmindre jeres klasse har en aftale med jeres årgangsleder.

1.g, 2.g og hf spiser 11.30-12.00

3.g spiser 10.55-11.25 – herefter undervisning igen frem til 12.00.

Vi har ensrettet gangen ned mod kantinen fra lokale 20, 21, 22, 23 og 24. Det betyder, at når du forlader lokalet, skal du holde mod højre og gå ud til kantinen forbi lokale 42. Vær opmærksom på skiltningen.

Husk at benytte den indgang og udgang, der er tættest på det lokale, hvor du modtager undervisning. Det samme gør sig gældende for toiletbesøg.

Hvordan forholder vi os til Corona-virus på KG?

– Klasserne har faste lokaler bortset fra valghold og faglokaler. Ved ankomst til skolen og ved lokaleskift vaskes hænder eller hænderne afsprittes.

– Ved brug af udstyr, f.eks. instrumenter og laboratorieudstyr, printer og andet afsprittes hænder før og efter brug.

– Download app’en ”Smittestop” på din telefon og aktivér bluetooth.

– Hold afstand (minimum 1 meter undtagen i klassen) og god hygiejne.

– Hvis du har symptomer på COVID19: Tag hjem, kontakt egen læge og skriv til årgangsleder på Lectio. Når du har fået resultat af en COVID19 test gives årgangslederen besked.

– Bruger du offentlig transport i myldretiden, skal du bruge mundbind.

Vi står sammen ved at holde afstand!

Omklædning før og efter idræt på KG

For at reducere smitterisiko skal vi holde idrætsholdene adskilt. Derfor vil der kun på nedenstående tidspunkter være mulighed for omklædning og bad:

1.modul: 08.05-08.15 og 09.30-09.40
2.modul: 09.55-10.05 og 11.20-11.30
3.modul:12.05-12.15 og 13.30-13.40
4.modul: 13.50.14.00 og 15.15-15.25

Hvis man ønsker at klæde om hjemmefra inden 1. modul og bade efter 4. modul er dette tilladt.

Efterlad ikke værdigenstande i omklædningsrummene. Der har tidligere været tyverier.