Uddannelsesleder
kgsea@kggym.dk
Fag: Religion og historie– Kompetenceudvikling
– Pædagogisk-udviklingsarbejde og projektledelse
– IT og digital dannelse
– Skriftlig eksamen og terminsprøver
– Evaluering
Årgangsleder for 3.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
Pædagogisk udvalg og
IT-udvalg.
Digital dannelse