Uddannelsesleder
kgsea@kggym.dk
Fag: Religion og historie– Kompetenceudvikling
– Udviklingsarbejde og projektledelse
– IT og digital dannelse
– Skriftlig eksamen og terminsprøver
– Evaluering

Årgangsleder for 3.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
IT-udvalg. Digital dannelse