05. Geovidenskab A, Matematik A og Kemi B

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At arbejde med indsamling af data både i laboratoriet og ved feltarbejde. 
 • At sætte dig ind i klimaproblematikker og bæredygtig udvikling.
 • At forstå udfordringerne omkring vores energiforbrug. Hvilke energiressourcer skal vi bruge i fremtiden?
 • At få indblik i, hvordan fossile brændsler anvendes til mange af hverdagens materialer.
 • At arbejde med jordens og livets udvikling. Hvorfor er jorden unik for liv? Kan de samme naturkræfter, der betød at dinosaurus forsvandt, optræde igen?
 • At anvende matematik til beregninger og udvikling af modeller, som kan bruges til at analysere og fremskrive en udvikling, fx. i klimaet.
 • At forstå, hvordan virksomheder, forskere osv. arbejder med at finde nye råstoffer.

Det grundlæggende i Matematik A er fagets særegne teorier og matematiske sætninger. Disse bevises og trænes gennem opgaver. De matematiske teorier anvendes til at beskrive og forklare virkelige problemstillinger, dette kaldes matematisk modellering. Herigennem får man bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på talmæssige undersøgelser. I studieretning med Geovidenskab A kan matematik fx. beregne og lave modeller for de kræfter, der virker i naturen.

I Geovidenskab A forsøger vi at forklare geologiske og fysiske fænomener på jorden. Det kan være en aktuel naturkatastrofe, hvor årsagen er jordskælv eller vulkaner. I geovidenskab kan vi også se på den aktuelle debat om klima, klimaændringer og vejrsystemer. Eller vi kan vurdere energiressourcerne nu og i fremtiden. Geovidenskab er et fag, der kobler fysik og naturgeografi. Det vil sige, at fysiske metoder anvendes til at undersøge geovidenskabelige problemstillinger.

I Kemi B arbejder vi med at beskrive stoffernes opbygning og hvordan, de kan omdannes til andre stoffer. En vigtig del af kemifaget er forsøg i laboratoriet. Her kan vi fx fremstille bioethanol eller undersøge, hvor meget fedt, salt eller alkohol, der er i en fødevare.

 

05.  Matematik (A), Geovidenskab (A), Kemi (B)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Engelsk B    
Idræt C  
Samfundsfag C    
Religion C    
Oldtidskundskab C    
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Matematik A  
Geovidenskab A    
Kemi B      
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)  
Valgfag på C-niveau
Billedkunst C   VALGBLOK 1
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 2 * 
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Billedkunst B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Religion B
Samfundsfag B
Engelsk A
Fysik A
Kemi A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 2 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau    

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

Naturkatastrofer

 • Hvorfor er der forskel på ødelæggelserne efter jordskælv forskellige steder i verden?
 • Hvordan og hvorfor opstår et jordskælv?
 • Hvordan kan den pladetektoniske model forklare et jordskælvs styrke og fordelingen af jordskælv globalt?
 • Hvordan kan den pladetektoniske model forklare forskelle på vulkaners eksplosivet?
 • Kan modellen også forklare, hvorfor forskellige vulkantyper er placeret som det er tilfældet?

 

Arktis

 • Hvorfor er der en øget interesse for udvinding af olie, gas og andre råstoffer i det arktiske område?
 • Hvilken rolle spiller den globale opvarmning, teknologiudviklingen og prisudviklingen på råstoffer for dette nye fokus?
 • Hvordan vil en øget råstofudvinding påvirke det Arktiske område?

 

Klima og atmosfæren

 • Hvordan påvirker atmosfæren vores vejr?
 • Hvordan har sammensætningen af jordens tidlige atmosfære været, og hvilken indflydelse har det haft for livet og klimaet på jorden?
 • Hvilke processer på jorden og i atmosfæren er centrale i debatten om menneskeskabte klimaforandringer?
 • Hvilken betydning har et øget CO₂-indhold i atmosfæren for havenes pH.

 

Energi og energiressourcer

 • Hvordan er olie, kul og gas dannet, hvordan er de opbygget kemisk, hvor finder vi det, og hvor meget er der egentlig tilbage?
 • Hvordan er forbruget af fossile brændsler fordelt globalt?
 • Hvorfor er vores forbrug af fossile brændsler en udfordring for klimasystemet?
 • Hvad vil vi mangle hvis den kemiske industri ikke har adgang til fossile brændsler?
 • Hvilke nye energityper er sandsynlige i fremtiden? Er det kernekraft, vindenergi, bølgekraft, geothermal energi eller noget helt andet?

 

Bioethanol - en alternativ energikilde

 • Hvordan fremstilles bioethanol ud fra halm?
 • Hvordan kan indholdet af ethanol bestemmes med kemiske analysemetoder?
 • Hvorfor ønsker man at benytte bioethanol som energikilde?
 • Påvirker forbruget af bioethanol den globale opvarmning?
 • Har vores samfund råd til at investere i forskningen inden for bioehthanol?

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.