08b. Samfundsfag A og Engelsk A - International Study Line

Down

The International Study Line appeals to the student who wants to become a fluent speaker of English AND who has a sincere interest in history and current affairs. 

Core subjects are English A, social science studies A  and math B. English, history and social science studies are taught solely in English and exclusively by teachers with a major in English from university. Oral and written exams are also in English, specifically developed for this study line by the Danish Ministry of Education. 

In history the majority of subjects and themes take their starting points in world history, e.g. the Roman Empire, the Medieval World and the Crusades and the Age of Discovery. Social science studies deal with domestic as well as foreign affairs among others the welfare state, Danish and international politics and the future of the EU in the wake of Brexit.

In their second or third year this class will spend ten to twelve days at an English-speaking destination overseas with one of our partner schools, e.g. in the US or India.

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

08b.  Samfundsfag (A), Engelsk (A)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Idræt C  
Biologi C      
Naturgeografi C      
Religion C      
Oldtidskundskab C    
Matematik B    
Fysik C      
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Samfundsfag A  
Engelsk A  
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)        
Naturvidenskabeligt løft C>B  
Biologi B   VALGBLOK 1
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på C-niveau        
Billedkunst C   VALGBLOK 2 *
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Kemi C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 3
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Kemi C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Religion B
Matematik A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 2 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau    

 

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.