09. Latin A og Græsk A

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

  • At lære om de klassiske sprog latin og græsk og deres opbygning og om den klassiske litteratur, kultur og historie, som alt sammen er grundlaget for den europæiske kultur.
  • At beskæftige dig med sprog, kultur, historie, sprogvidenskab, kunsthistorie og arkæologi – og måske overvejer du at studere et af disse fag efter gymnasiet.
  • At få en dybere forståelse af græsk og romersk kultur som fundament for den europæiske måde at tænke på inden for vigtige emner som politik, religion, filosofi, naturvidenskab og samfundsforhold.
  • At udvikle din kunstneriske bevidsthed og æstetiske sans gennem arbejdet med klassisk billedkunst, arkitektur og skulptur.

 

I latin beskæftiger du dig med romersk sprog, kultur og forestillingsverden og får dermed et førstehåndskendskab til europæisk kultur og dens grundlag. Gennem arbejdet med væsentlige latinske tekster opnår du indsigt i antik kultur og dens betydning for europæisk kultur gennem de sidste par tusind år – det giver dig en grundviden om kulturel identitet og en forståelse for andre kulturer og værdier, som er central i en global verden. Du vil lære at arbejde systematisk med latins – og dermed andre sprogs – grammatiske opbygning, syntaks og morfologi, og du vil kunne bruge ordforråd og sproglige begreber fra latin til at opnå en dybere forståelse for de sprog, du møder. Du vil styrke din sproglige fantasi og systematiske sans. Vi kaster os ud i romernes – og vores - filosofi, retorik, poesi, historie, kunst og meget mere.

I græsk opnår du viden om og indsigt i de gamle grækeres sprog og kultur som basis og normdanner for romersk kultur og dermed grundlag for europæisk kultur. Du lærer det klassiske græske sprogs alfabet, grammatik og syntaks og bruger denne sproglige viden til at se de lange linjer imellem græsk, latin og moderne sprogs opbygning og ordforråd. Du bliver i stand til at genkende og forklare fremmedord, låneord og videnskabelige fagbegreber som fx ”metode” og ”analyse” vha. din viden om klassisk græsk. Vi arbejder med de første store fortællinger, dramaer og tragedier i europæisk kultur, og vi læser filosofiske tekster, der kredser om meningen med livet, mennesket i samfundet og andre eviggyldige problemstillinger. Vi ser på den græske kunst og sætter den ind i en kulturhistorisk sammenhæng, der lægger er et fundament for din forståelse af den billedkunst, skulptur og arkitektur, du møder i din omverden.

 

09.  Latin (A), Græsk (A)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Idræt C  
Biologi C      
Naturgeografi C      
Religion C      
Engelsk B    
Matematik C    
Fysik C      
Samfundsfag C    
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Latin A    
Græsk A (indeholder oldtidskundskab)    
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)  
Valgfag på C-niveau
Billedkunst C   VALGBLOK 1 *
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Løft C->B eller B->A  
Billedkunst B   VALGBLOK 2 *
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Religion B
Samfundsfag B
Engelsk A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau, bortfalder en af de to valgfagsblokke  

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

Den romerske filosof Seneca

Hvilke tanker havde Seneca om balance i menneskets liv, og hvad kan vi bruge disse tanker til i nutidens diskussioner om at være på/være off-line, om det perfekte menneske, om multitasking og slow living? Vi bruger syntaks og morfologi som ”nøgler” til at åbne teksterne og deres budskaber op.

 

Statsmanden Ciceros retoriske kneb og overtalelsesmetoder

  • Hvordan brugte Cicero sproget til at vinde politiske diskussioner og retssager?
  • Er der en moralsk grænse for, hvor langt man kan gå med retorikken?
  • Hvor gode er vi til at gennemskue retoriske kneb og spin, når vi møder det i dag?
  • Hvilken roller spiller retorikken i romersk politik? Og i moderne politik?

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.