12. Engelsk A, Fransk A, og Samfundsfag B

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At sætte dig ind i engelsktalende landes kulturer og samfundsforhold.
 • At beskæftige dig med samfundsforhold, identitetsdannelse og multikulturalisme i et europæisk og globalt perspektiv.
 • At have lyst til at se og læse engelsk, fransk- og dansksprogede medier og løbende holde dig orienteret om samfundsforhold.
 • At forstå andre menneskers levevilkår, forestillinger, motiver og handlinger
 • At sætte dig ind i og kritisk anvende teorier, modeller og begreber 

I engelsk opnår du viden om og indsigt i engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver dig sproglige færdigheder og kompetencer, og vil kunne færdes og agere i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. I mødet med litteratur og gennem eget skriftligt arbejde vil du udvikle din kritiske sans for kommunikation og formidling.

Fransk er både et sprog- og kulturfag, hvor de to dele vægtes lige højt. For at kunne læse, forstå, tale og skrive sproget på et noget højere niveau end turistfransk er du nødt til at have et godt kendskab til bl.a. omgangs- og tiltaleformer i de fransksprogede lande, til historie, traditioner, religiøse skillelinjer, indvandring og integration, skolesystemer og politiske systemer. I fransk opnår du dette kendskab ved overvejende at arbejde med litterært materiale og andre kunstneriske udtryksformer. Herudover arbejder du med øvelser og opgaver, der sigter mod at udvikle dit sprog og din sproglige præcision såvel mundtligt som skriftligt.

I samfundsfag opnår du viden om og indsigt i politiske, økonomiske og sociale forhold, i forholdet mellem mennesker og samfund og i de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Tilegnelsen og brugen af begreber og teorier står meget centralt. Spørgsmål til synsvinkler, holdninger og værdier står også centralt. Det gælder både, når medier, politikere, økonomer og andre eksperter er afsendere. Færdigheder i at søge informationer i databaser og på hjemmesider, bearbejde dem og formidle dem i tabeller, diagrammer eller tekst er en væsentlig kompetence. Det samme gælder læsningen og brugen af statistisk materiale.

 

12. Engelsk (A), Tysk (A) eller Fransk (A), Samfundsfag (B)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb        
Dansk A  
Historie A    
Idræt C  
Biologi C      
Naturgeografi C (kan erstattes af Latin C)        
Religion C        
Oldtidskundskab C        
Matematik B    
Fysik C        
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)      
STUDIERETNINGSFAG  
Engelsk A        
Tysk A eller Fransk A    
Samfundsfag B        
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)        
Naturvidenskabeligt løft C>B  
Biologi B   VALGBLOK 1
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på C-niveau        
Billedkunst C   VALGBLOK 2
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Kemi C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 3
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Kemi C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Matematik A
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Religion B
Samfundsfag A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

Finanskrisen i et engelsk og amerikansk perspektiv

 • Menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser
 • Den kriseramte kapitalisme
 • Protestbevægelser

 

Præsidentvalg og det politiske system i USA

 • Opbygningen af det politiske system i USA Religionens betydning i amerikansk politik
 • Penge som magtfaktor
 • Velfærd som en offentlig eller privat opgave

 

Kulturmøder

 • Fordomme og angst for det ukendte
 • Værdisæt og integrationsstrategier
 • Fordele og ulemper ved det multikulturelle samfund

 

Socialklasser og social mobilitet

 • Social arv og mønsterbrydere
 • Social baggrund og livsstilsvalg
 • Social ulighed og omfordeling

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.