Home/STX/Naturvidenskab/Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

STX

Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Til dig hvis du har lyst til …

 • At arbejde med indsamling af data både i laboratoriet og ved feltarbejde.
 • At sætte dig ind i klimaproblematikker og bæredygtig udvikling.

 • At forstå udfordringerne omkring vores energiforbrug. Hvilke energiressourcer skal vi bruge i fremtiden?
 • At få indblik i, hvordan fossile brændsler anvendes til mange af hverdagens materialer.

 • At arbejde med jordens og livets udvikling. Hvorfor er jorden unik for liv? Kan de samme naturkræfter, der betød at dinosaurus forsvandt, optræde igen?

 • At anvende matematik til beregninger og udvikling af modeller, som kan bruges til at analysere og fremskrive en udvikling, fx. i klimaet.
 • At forstå, hvordan virksomheder, forskere osv. arbejder med at finde nye råstoffer.

Karakteristik af studieretningsfagene

Matematik

Det grundlæggende i Matematik A er fagets særegne teorier og matematiske sætninger. Disse bevises og trænes gennem opgaver. De matematiske teorier anvendes til at beskrive og forklare virkelige problemstillinger, dette kaldes matematisk modellering. Herigennem får man bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på talmæssige undersøgelser. I studieretning med Geovidenskab A kan matematik fx. beregne og lave modeller for de kræfter, der virker i naturen.

Geovidenskab

I Geovidenskab A forsøger vi at forklare geologiske og fysiske fænomener på jorden. Det kan være en aktuel naturkatastrofe, hvor årsagen er jordskælv eller vulkaner. I geovidenskab kan vi også se på den aktuelle debat om klima, klimaændringer og vejrsystemer. Eller vi kan vurdere energiressourcerne nu og i fremtiden. Geovidenskab er et fag, der kobler fysik og naturgeografi. Det vil sige, at fysiske metoder anvendes til at undersøge geovidenskabelige problemstillinger.

Kemi

I Kemi B arbejder vi med at beskrive stoffernes opbygning og hvordan, de kan omdannes til andre stoffer. En vigtig del af kemifaget er forsøg i laboratoriet. Her kan vi fx fremstille bioethanol eller undersøge, hvor meget fedt, salt eller alkohol, der er i en fødevare.

Dette arbejder vi med i undervisningen

 • Hvorfor er der forskel på ødelæggelserne efter jordskælv forskellige steder i verden?
 • Hvordan og hvorfor opstår et jordskælv?
 • Hvordan kan den pladetektoniske model forklare et jordskælvs styrke og fordelingen af jordskælv globalt?
 • Hvordan kan den pladetektoniske model forklare forskelle på vulkaners eksplosivet?
 • Kan modellen også forklare, hvorfor forskellige vulkantyper er placeret som det er tilfældet?
 • Hvorfor er der en øget interesse for udvinding af olie, gas og andre råstoffer i det arktiske område?
 • Hvilken rolle spiller den globale opvarmning, teknologiudviklingen og prisudviklingen på råstoffer for dette nye fokus?
 • Hvordan vil en øget råstofudvinding påvirke det Arktiske område?
 • Hvordan påvirker atmosfæren vores vejr?
 • Hvordan har sammensætningen af jordens tidlige atmosfære været, og hvilken indflydelse har det haft for livet og klimaet på jorden?
 • Hvilke processer på jorden og i atmosfæren er centrale i debatten om menneskeskabte klimaforandringer?
 • Hvilken betydning har et øget CO₂-indhold i atmosfæren for havenes pH.
 • Hvordan er olie, kul og gas dannet, hvordan er de opbygget kemisk, hvor finder vi det, og hvor meget er der egentlig tilbage?
 • Hvordan er forbruget af fossile brændsler fordelt globalt?
 • Hvorfor er vores forbrug af fossile brændsler en udfordring for klimasystemet?
 • Hvad vil vi mangle hvis den kemiske industri ikke har adgang til fossile brændsler?
 • Hvilke nye energityper er sandsynlige i fremtiden? Er det kernekraft, vindenergi, bølgekraft, geothermal energi eller noget helt andet?
 • Hvordan fremstilles bioethanol ud fra halm?
 • Hvordan kan indholdet af ethanol bestemmes med kemiske analysemetoder?
 • Hvorfor ønsker man at benytte bioethanol som energikilde
 • Påvirker forbruget af bioethanol den globale opvarmning?
 • Har vores samfund råd til at investere i forskningen inden for bioehthanol?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Gå til Praktisk Info

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Gå til Kort over skolen

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Gå til Optagelse

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.

Gå til Kontakt