Home/STX/Sprog/Latin A, Græsk A

STX

Latin A, Græsk A – klassisk sproglig studieretning

Til dig hvis du har lyst til …

 • At lære om de klassiske sprog græsk og latin og om antik litteratur, kultur og historie, som alt sammen er en vigtig del af grundlaget for europæisk kultur – og dermed vigtige almene sproglige og kulturelle kompetencer.

 • At beskæftige dig med sprog, kultur, historie, sprogvidenskab, kunsthistorie og arkæologi – og måske overvejer du at studere et fag inden for sprog, kultur eller kommunikation efter gymnasiet.

 • At få en dybere forståelse af græsk og romersk kultur som fundament for den europæiske måde at tænke på inden for vigtige emner som politik, religion, filosofi, naturvidenskab og samfundsforhold.
 • At udvikle din kunstneriske bevidsthed og æstetiske sans gennem arbejdet med klassisk billedkunst, arkitektur og skulptur.

 • At blive bedre til at lære sprog – hvis du kan lidt græsk og latin forstår du nemmere andre europæiske sprogs ord, endelser og opbygning.

Karakteristik af studieretningsfagene

Latin

per aspera ad astra

I latin beskæftiger du dig med romersk sprog, kultur og forestillingsverden og får dermed et førstehåndskendskab til europæisk kultur og dens grundlag. Gennem arbejdet med væsentlige latinske tekster opnår du indsigt i antik kultur og dens betydning for europæisk kultur gennem de sidste par tusind år – det giver dig en grundviden om kulturel identitet og en forståelse for andre kulturer og værdier, som er central i en global verden. Du vil lære at arbejde systematisk med latins – og dermed andre sprogs – grammatiske opbygning, syntaks og morfologi, og du vil kunne bruge ordforråd og sproglige begreber fra latin til at opnå en dybere forståelse for de sprog, du møder. Du vil styrke din sproglige fantasi og systematiske sans. Vi kaster os ud i romernes – og vores – filosofi, retorik, poesi, historie, kunst og meget mere.

Græsk

γνῶθι σεαυτόν

I græsk opnår du viden om og indsigt i de gamle grækeres sprog og kultur som basis og normdanner for romersk kultur og dermed grundlag for europæisk kultur. Du lærer det klassiske græske sprogs alfabet, grammatik og syntaks og bruger denne sproglige viden til at se de lange linjer imellem græsk, latin og moderne sprogs opbygning og ordforråd. Du bliver i stand til at genkende og forklare fremmedord, låneord og videnskabelige fagbegreber som fx ”metode” og ”analyse” vha. din viden om klassisk græsk. Vi arbejder med de første store fortællinger, dramaer og tragedier i europæisk kultur, og vi læser filosofiske tekster, der kredser om meningen med livet, mennesket i samfundet og andre eviggyldige problemstillinger. Vi ser på den græske kunst og sætter den ind i en kulturhistorisk sammenhæng, der lægger er et fundament for din forståelse af den billedkunst, skulptur og arkitektur, du møder i din omverden.

Dette arbejder vi med i undervisningen

Hvilke tanker havde Seneca om balance i menneskets liv, og hvad kan vi bruge disse tanker til i nutidens diskussioner om at være på/være off-line, om det perfekte menneske, om multitasking og slow living? Vi bruger syntaks og morfologi som ”nøgler” til at åbne teksterne og deres budskaber op.

 • Hvordan brugte Cicero sproget til at vinde politiske diskussioner og retssager?
 • Er der en moralsk grænse for, hvor langt man kan gå med retorikken?
 • Hvor gode er vi til at gennemskue retoriske kneb og spin, når vi møder det i dag?
 • Hvilken roller spiller retorikken i romersk politik? Og i moderne politik?

Hvad er en græsk tragedie? Hvordan opførte grækerne teaterstykker? Vi læser uddrag af den græske tragedie Ødipus om manden, hvis skæbne det er at slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Hvorfor er Ødipus fuldstændig blind overfor sin skæbne? Kan man ændre sin skæbne eller sine livsvilkår?

 • kærlighedsdigte, digte til de græske guder, digte om filosofi, digte om episke krige
 • Europas første litteratur
 • at bruge sproget til at skabe poesi
 • hvordan skrev grækerne kærlighedsdigte? Og hvordan gør vi i dag?

Hvis du vil vide mere om den klassiske sproglige studieretning på KG

Så kontakt Fie kgfiw@kggym.dk

eller Signe kgsba@kggym.dk

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.