Home/STX/Samfundsvidenskab/Samfundsfag A, Matematik A

STX

Samfundsfag A, Matematik A

Til dig hvis du har lyst til …

 • At få en dybere forståelse at politiske og økonomiske sammenhænge via teorier og modeller.
 • At forstå og forholde dig kritisk til menneskers handlinger, motiver og forestillinger.
 • At anvende matematik til beregninger og udvikling af modeller, som kan bruges til at analysere og fremskrive en udvikling, f.eks. i økonomien.
 • At indsamle og behandle statistiske data om befolkning og samfundsudvikling.

Karakteristik af studieretningsfagene

Samfundsfag

I samfundsfag opnår du en dybere indsigt i vores samfund. Vi arbejder med forholdet mellem mennesker og samfund og også viden om de kræfter, som påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer til at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold, som du lærer at formidle både mundtligt og skriftligt.

Matematik

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, hvor dets anvendelse spænder vidt fra teknologi til økologi og samtidig danner det også grundlag for mange politiske beslutninger. Vi arbejder derfor både med dagligdagsmatematik og mere abstrakt matematik.

Billedet viser studieretningsopbygningen på Samfundsfag A, Matematik A. For mere info kontakt skolen.

Dette arbejder vi med i undervisningen

Vi oplever i disse år et stadig større antal migranter og flygtninge, der kommer til Europa. De europæiske medier har været præget af historier om flygtninge og migranter, der drukner i Middelhavet på vej til Italien eller Grækenland og om EU-landenes interne kamp for at fordele migranterne.

 • Men hvordan skal EU fordele flygtningene mellem medlemslandene?
 • Kan en fordelingsmodel bygges på matematiske principper og modeller?
 • Hvilke hensyn skal tages, og hvad er politisk muligt?
 • Omfanget af økonomisk omfordeling i samfundet har altid været en del af den politiske debat.
 • Hvilke muligheder har man for at indrette samfundet, og er der fx forskellige modeller for et velfærdssamfund?
 • Hvordan bruges statistik og matematik til at belyse graden af økonomisk ulighed i et samfund?
 • Verdens befolkning vokser eksplosivt. Vi har lige rundet 7 mia. verdensborgere, og inden for 12 år runder vi ifølge FN 8 mia.
 • Hvordan er denne voldsomme befolkningstilvækst mulig?
 • Kan fremtidens befolkningsudvikling forudsiges?
 • Hvilke begrundelser kan der være for og imod at begrænse befolkningsvæksten?
 • I politik og især under en valgkamp spiller meningsmålinger en enorm rolle for den politiske dagsorden.
 • Er meningsmålinger pålidelige, og hvordan beregner man usikkerheden på en meningsmåling?
 • Misbruger medierne og politikerne meningsmålingerne til at fremme et bestemt synspunkt?
 • Bør meningsmålinger forbydes?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.