Home/STX/Naturvidenskab

STX

Naturvidenskab

Vi tilbyder følgende naturvidenskabelige studieretninger:

(OBS. studieretningen med Geovidenskab A, Matematik A og Kemi B udbydes ikke længere)