Undervisning

Erasmus+

Interreg Deutschland-Danmark

Interreg-puljen bidrager til at styrke samarbejdet i Europa på tværs af grænser. Det overordnede mål er at fremme en harmonisk, økonomisk, social, grøn og territorial udvikling i EU. Det drejer sig bl.a. om samarbejdet mellem Region Sjælland og den nordlige del af Slesvig-Holsten. Køge Gymnasium har de seneste år modtaget støttekroner til flere internationale samarbejder på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor elever har udviklet deres interkulturelle kompetencer på forskellige måder.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.