Home/Om KG/Undervisning/Internationalt samarbejde

Undervisning

Internationalt samarbejde

Køge Gymnasium samarbejder med skoler mange steder i verden med henblik på at give vores elever en unik mulighed for at opleve skolegang og levevis i et andet land – oplevelser som giver globalt udsyn og sætter ens eget liv og hverdag i et større perspektiv.

Vores partnerskoler med elevudveksling:

Frankrig: Lycée Sainte-Thécle À Chamaliéres, Clermont-Ferrand
Indien: Ahlcon International School, New Delhi
Sverige: Klippans gymnasieskole Åbyskolan, Klippan
Tyskland: Babelsberger Filmgymnasium, Babelsberg/Berlin


Interreg Deutschland-Danmark

Interreg-puljen bidrager til at styrke samarbejdet i Europa på tværs af grænser. Det overordnede mål er at fremme en harmonisk, økonomisk, social, grøn og territorial udvikling i EU. Det drejer sig bl.a. om samarbejdet mellem Region Sjælland og den nordlige del af Slesvig-Holsten. Køge Gymnasium har de seneste år modtaget støttekroner til flere internationale samarbejder på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor elever har udviklet deres interkulturelle kompetencer på forskellige måder.

På selve undersiden kan vi nævne projektet med EØ i 2021 “Den bæredygtige, innovative virksomhed”: 3.g erhvervsøkonomi på Køge Gymnasium har arbejdet med strategi, marketing, regnskab samt organisation og ledelse i det EU-finansierede projekt “Den bæredygtige, innovative virksomhed”. Projektet er et samarbejde mellem Køge Gymnasium og Technikzentrum Lübeck
Du kan se en video om projektet her.

I 2023 fik finanseret vores 1.g-Lübeck-jule af Transportpuljen i Interreg Deutschland-Dänemark, , hvor vi bl.a. besøgte herberget “Sophie-Kunert-Haus”


Erasmus+-projekter

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, unge og idræt i Europa. Programmet for 2021-2027 har stærkt fokus på social inklusion, den grønne og den digitale omstilling og fremme af unges deltagelse i demokratiet. Køge Gymnasium har både selv udviklet Erasmus+-finansierede projekter og deltaget som projektpartner i andre Erasmus+-projekter.

En bæredygtig i fremtid på tværs af Danmark og Tyskland (2022).

Introduktion:

De seneste ti år har vi på Køge Gymnasium haft et udvekslingssamarbejde med Neues Gymnasium Potsdam ved Berlin, hvor ca. 20 elever hvert år har besøgt hinanden på tværs af Køge og Potsdam. Med Erasmus+-projektet En bæredygtig i fremtid på tværs af Danmark og Tyskland ville vi udbygge samarbejdet, hvor hovedtemaet var bæredygtighed.

Formål:

Formålet med projektet var at udvikle en fælles bevidsthed hos alle målgrupper (elever, miljøudvalg på skolerne, lærere, skolernes ledelse) og få emnet “bæredygtighed” ud af klasselokalet, så vi sammen kunne arbejde med det i et større lokalt/europæisk perspektiv.

Et andet formål med projektet var at undersøge begrebet “bæredygtighed” fra forskellige perspektiver, f.eks. det sociale, kommunale, kommercielle og det aktivistiske perspektiv. Formålet med dette var at diskutere de forskellige vinkler på bæredygtighedsspørgsmålet og derigennem udvide hinandens syn på området.

Dette skulle tilsammen give målgrupperne i projektet et nuanceret billede, en større bevidsthed om muligheder og begrænsninger og endelig skulle projektet skabe refleksion, motivation til at tænke innovativt, inspirere hinanden og i fællesskab udvikle innovative løsninger inden for bæredygtighed.

Aktiviteter:

Projektet var et såkaldt cross-border-projekt, hvor projektets målgrupper besøger hinanden og lærer af hinanden på tværs af grænser. Hele projektet omfattede tre hovedaktiviteter:

– Besøg af tyskere i Danmark

I forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen besøgte elever og lærere fra Neues Gymnasium Potsdam Køge Gymnasium for at blive klogere på, hvordan man på et dansk gymnasium arbejder med bæredygtighed. Besøget omfattede et bl.a. et besøg hos Køge Fællesjord, hvor der arbejdes med bæredygtigt byggeri samt naturens og menneskets positive indvirkning på hinanden både i arbejdet med jorden f.eks. permakultur, fra jord til bord og mindfulness. Vi besøgte Det Grønne Hus, der er en del af Køge Kommune, hvor vi hørte et oplæg om energiressourcer i kommunen, og hvordan man aktivt arbejder med bæredygtighed på et kommunalt niveau og til sidst besøgte vi Nordhavn i København, hvor vi fik en guidet tour i bydelen med fokus på bæredygtigt byggeri. Udover det faglige program var der også tid til hygge og samvær på tværs af nationaliteter.

– Bæredygtighedsfestival

Bæredygtighedsfestivalen 2023 var en hel dag på Køge Gymnasium, hvor skolen emmede af glæde, energi og temaet “Bæredygtighed”. 1200 elever (både danske og tyske elever) deltog først i et fællesforedrag, derefter fordelte eleverne sig på forskellige workshops med forskellige faglige temaer og gik rundt mellem boder med bæredygtig mad og gratis tøj og til sidst en debat, hvor der blev diskuteret forskellige vinkler på bæredygtighed. Bæredygtighedsfestivalen var kulminationen på tyskernes besøg i Danmark, hvor de deltog i og oplevede, hvordan et helt gymnasium samarbejdede om bæredygtighed.

– Besøg af danskere i Tyskland

De danske deltagere skulle også opleve, hvordan et tysk gymnasium arbejder med bæredygtighed og hvordan bæredygtighed prioriteres i Tyskland. Besøget i Potsdam/Berlin omfattede et besøg hos Geoinstituttet på Telegrafenberg i Potsdam, hvor fokus lå på en videnskabelig tilgang til bæredygtighed. Derefter besøgte deltagerne et madlavningskursus hos Restlos Glücklich, hvor de lærte, hvordan man på individniveau kan mindske madspild og generelt leve mere bæredygtigt. Besøget omfattede yderligere et besøg hos Berliner Tafel, som er en socialøkonomisk organisation, der er specialiseret i at indhente datooverskredet mad fra supermarkeder og derefter deler det ud til trængende befolkningsgrupper i samfundet. Endelig hørte deltagerne et oplæg om forskelle i protestkultur i Tyskland og Danmark med fokus på Letzte Generation og Green Peace.

Resultater:

– Bæredygtighedsfestivalen bliver en tilbagevendende begivenhed hvert år, hvor der tilstræbes international deltagelse.

– Studieretning med fokus på innovation og bæredygtighed

– Deltagerne har mødt en anden kultur og har dermed udviklet interkulturelle kompetencer, udviklet sig personligt og er blevet mere dannet.

– Der er lavet konkrete bæredygtige tiltag på skolerne bl.a. affaldssortering og en kødfri dag i kantinen.

– Øget fokus på tværfaglighed, når der undervises i emnet “bæredygtighed”

– Netværksdannelse mellem skolerne, der gavner fremtidige samarbejder.

Links:

Video fra bæredygtighedsfestivalen

Artikel: https://www.sn.dk/koege-kommune/planter-froe-om-baeredygtighed-hos-eleverne/

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.