Home/Om KG/Undervisning/Digital dannelse

Undervisning

Digital dannelse

Skolens it-strategi tager udgangspunkt i en vision om, at alle på skolen har en god digital dannelse. It er for os et redskab, der understøtter den faglige læring.

I praksis skal alle nye første 1.g og 1.hf klasser gennem et forløb om digital dannelse. Her bliver de præsenteret for øvelser og opgaver, der giver en god forståelse af, hvordan it bruges bedst i studiesammenhæng. Forløbet fortsætter i 2. Hf og 2. og 3. g. Formålet med den digitale dannelse at gøre eleverne selvstændige og bevidste om deres brug af it. Eleverne skal hele tiden opfordres til selv at søge løsninger og afprøve forskellige muligheder.

Undervisningen i digital dannelse varetages af faglærerne, der er med til at sikre, at it-kompetencerne bliver trænet i den daglige undervisning.

Her kan du se vores progressionsplan for it-kompetencerne og læse om vores strategi for digital dannelse for alle på skolen.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.