Undervisning

Team Danmark elev på Køge Gymnasium

Formålet med Team Danmark-ordningen er at give unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere idræt på et højt og tidskrævende niveau med en ungdomsuddannelse.

Som Team Danmark-elev har du mulighed for at forlænge din uddannelse med 1 år. Fordelen ved dette er, at du får færre timer og lektier i hverdagen, og dermed mere tid til din idræt. Et 4-årigt STX-forløb eller 3-årigt HF-forløb tilpasses individuelt ud fra valg af studieretning/fagpakke og valgfag.

Du kan også vælge at være Team Danmark-elev og gennemføre din ungdomsuddannelse på normeret tid. I givet fald vil du have samme rettigheder som de øvrige Team Danmark-elever. Som Team Danmark gymnasieelev kan du frit vælge mellem alle skolens studieretninger og fagpakker.

Køge Gymnasium giver dig mulighed for:

  • STX-forløb på 4 år (mod normalt 3 år) samt HF-forløb på 3 år (mod normalt 2 år)
  • Fleksibilitet i forhold til fravær og mulighed for supplerende undervisningstimer ved fravær forårsaget af aktiviteter i Team Danmark-regi
  • Tilpasning af eksamensskema til højt prioriterede aktiviteter i Team Danmark-regi
  • Støtte og vejledning fra Køge Gymnasiums Team Danmark-koordinator

Hvis du har spørgsmål til Team Danmark-ordningen på Køge Gymnasium, er du velkommen til at sende en mail til Team Danmark-koordinator, Jakob Moesby Andersen, på kgjb@kggym.dk

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.