Undervisning

Talentstrategi for Køge Gymnasium

På Køge Gymnasium har vi den klare ambition, at alle skal have mulighed for at udfolde deres talent mest muligt. Vi forstår talentbegrebet bredt, dvs. som elever med en særlig faglig interesse og ønske om at yde en solid, ekstra indsats – ud over den, der forventes i den daglige undervisning. Vi har derfor også tilbud der peger i flere forskellige retninger.

For at understøtte arbejdet med talenterne rekrutterer vi fagligt og didaktisk dygtige lærere, så de kan være med til at støtte og fremme talenternes udvikling. Samtidig samarbejder vi med en række forskellige organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og så eleverne bliver præsenteret for den verden, der ligger uden for skolen.

Det tværfaglige område

 • Køge Gymnasium deltager i ATU (Akademiet for talentfulde unge). ATU er et to-årigt landsdækkende talentprogram, hvor unge fra forskellige gymnasier modtager undervisning, der skal være med til at udvikle dem og styrke deres faglighed. Køge Gymnasium tilmelder hvert år elever til ATUs Unge Talenter efter en lokalt fastsat ansøgningsprocedure.
 • Køge Gymnasium arrangerer U-faktor i fællesskab med fem andre gymnasier. U-faktor er et brobygningsprogram, hvor et antal elever fra hver skole får mulighed for besøge forskellige universiteter og modtage undervisning på universitetsniveau. Deltagere skal være bredt interesserede. Køge Gymnasium tilmelder hvert år elever til U-faktor efter en lokalt fastsat ansøgningsprocedure.

Det naturvidenskabelige område

 • Køge Gymnasium deltager hvert år i Georg Mohr konkurrencen. Som optakt til konkurrencen stiller skolen en lærer til rådighed, som træner eleverne i de kompetencer, der er nødvendige for at klare sig godt i konkurrencen.
 • Elever med en stor interesse i sciencefagene tilskyndes til at deltage i de faglige olympiader. Frem mod den anden runde stiller skolen lærerkræfter til rådighed til vejledning til de deltagende elever.
 • Køge Gymnasium sender hvert år elever afsted til events og camps, blandt andet arrangeret af Science Talentcenteret i Sorø (under Astra) og BioTech Academy. Disse camps varer ofte to-tre dage og ligger nogle gange i ferieperioder.
 • Klasser med en naturvidenskabelig studieretning har mulighed for at deltage i Drughunter.
 • I løbet af året afholdes et antal åbne aftenarrangementer med livestream fra Aarhus Universitet med forskellige naturvidenskabelige temaer.
 • Ungdommens Naturfaglige Forening (UNF)

Det kunstneriske område

 • Hvert år opsætter Køge Gymnasium en elevdrevet musical, hvor elever med talent og interesse for sang, musik, dans, skuespil og teknik (opsætning af lys og lyd) får mulighed for at udfolde sig.
 • Køge Gymnasium stiller øvelokaler til rådighed, så enkelte elever eller bands har et sted, hvor de kan øve. Disse musikalske elever har blandt andet mulighed for at optræde til skolens årlige akustisk cafe.
 • Køge Gymnasium samarbejder med MGK (Musikalsk Grund Kursus) og BGK (Billedkunstnerisk Grund Kursus) i Køge, så elever med et helt særligt talent inden for enten musik eller billedkunst får mulighed for dygtiggøre sig, samtidig med at de går i gymnasiet.

Det humanistiske og sproglige område

 • Der afholdes årligt en forfatterworkshop, hvor elever der ønsker at blive dygtigere til at skrive kan melde sig og få råd og vejledning af en forfatter.
 • Elever med en stor interesse i filosofi har mulighed for at deltage i den faglige olympiade. Frem mod DM stiller skolen lærerkræfter til rådighed til vejledning til de deltagende elever.
 • Elever med en stor interesse i sprog har mulighed for at deltage i konkurrencer inden for de sproglige fag: Unge Ords skrivekonkurrencer, NCFFs Dyrk Sproget, Engelsklærerforeningens Creative Writing konkurrence, Juvenes Translatores m.fl.
 • Køge Gymnasium tilbyder regelmæssigt en masterclass som forberedelse til Cambridge Advanced i engelsk hvert tredje år.

Det samfundsfaglige område

 • Klasser med samfundsfag på A-niveau kan deltage i Samfundscup, hvor elever med udgangspunkt i deres samfundsfags undervisning konkurrerer om at finde innovative løsninger på konkrete samfundsproblemer.
 • Elever med et særligt talent inde for historiefaget har mulighed for at deltage i historielærerforeningens årlige historiekonkurrence.

Det sportslige område

 • Køge Gymnasium samarbejder med Team Danmark, så elever med et helt særligt talent inden for en bestemt sportsgren kan få mulighed for at kombinere deres sportsgren på et højt og tidskrævende niveau med en ungdomsuddannelse. Der er desuden tilknyttet en særlig koordinator for disse elever.

Grundskole området

 • Køge Gymnasium tilbyder en række forskellige workshops, hvor talentfulde og interesserede elever fra grundskolen får mulighed for at arbejde med opgaver der ligger ud over grundskoleniveau. – Videnskabsklubbe
 • Forskningen Døgn
 • Oplæg ifm. naturvidenskabsfestivalen (uge 39)

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.