Praktiske informationer

Nøgletal

På Køge Gymnasium har vi rundt regnet 1100 elever og 120 ansatte. Eleverne fordeler sig på 38 stx-klasser og 5 hf-klasser.

Det er vigtigt for os, at alle vores elever trives, så de får det bedste ud af deres skoletid. For at blive klogere på elevernes trivsel, laver vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse. Resultatet af den fortæller os, om vi skal lave en særlig indsats på bestemte områder. Derfor har elevtrivselsundersøgelsen stor betydning for, hvordan vi arbejder med undervisning og trivsel.

Undervisningsministeriet udgiver hvert år rapporter om karaktergennemsnit og fuldførelsesprocent på alle landets gymnasier. Her kan du læse rapporterne for

Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform


STX Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse


HF Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse


Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser


Eksamensresultater på gymnasieuddannelserne (stx, studenterkursus, hf, hf enkeltfag, hhx og htx) for årets studenter

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.