Kontakt

Ledelse

Peter Schiødt (PS)
Peter Schiødt (PS)Rektor
Kgps@kggym.dk
Underviser i fagene filosofi, musik og offentlig ledelse. Har det overordnede pædagogiske ansvar, ansvarlig for strategi og udvikling, Uddannelsespolitik, Økonomi, Ansættelser, Studiemiljø og arbejdsmiljø. Leder af Gymnasiefællesskabet, Campus Køge og fordelingsudvalg samt
Bestyrelse og medarbejderindflydelsesorgan.
Lise Sonne-Hansen (LS)
Lise Sonne-Hansen (LS)Vicerektor
Kgls@kggym.dk
Underviser i fagene Matematik og filosofi. Desuden ansvarlig for Studieretninger og fagpakker, Elevoptag, Opgavefordeling for lærere, Skoleårsplanlægning, Skema og Kvalitetssikring. Nærmeste leder for ikke-fastansatte og leder af Skoleråd.
Janus Juelsgård Kofoed (JJK)
Janus Juelsgård Kofoed (JJK)Uddannelsesleder
kgjjk@kggym.dk
Fag: Historie og mediefag

– Kommunikation internt og eksternt
– Hjemmeside
– Internationale aktiviteter og samarbejder
– International og sproglig studieretning
– Studierejser og Gym-betaling
– Praktikforløb og Karrierelæring.

Årgangsleder for hf.
Nærmeste leder for 25 lærere.
Hf-udvalg og SoMe-udvalg.

Rasmus Augustesen (RA)
Rasmus Augustesen (RA)Uddannelsesleder
Kgra@kggym.dk
Fag:Historie og religion

– Mundtlig eksamen
– Talentudvikling
– Åbent hus
– UUV og Campus Køge
– Brobygning

Årgangsleder for 2.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
Studievejledning.

Sigrid Egeskov Andersen (SEA)
Sigrid Egeskov Andersen (SEA)Uddannelsesleder
kgsea@kggym.dk
Fag: Religion og historie

– Kompetenceudvikling
– Udviklingsarbejde og projektledelse
– IT og digital dannelse
– Skriftlig eksamen og terminsprøver
– Evaluering

Årgangsleder for 3.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
IT-udvalg. Digital dannelse

Susanne Meyersahm (SUS)
Susanne Meyersahm (SUS) Uddannelsesleder
kgsus@kggym.dk
Fag: Dansk og tysk

– Skriftlig progression
– Store skriftlige opgaver
– Læse- og matematikvejledning
– Studiecentre
– Flerfaglige forløb
– Karrierelæring

Årgangsleder for 1.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
Pædagogisk udvalg og skriftlighedsudvalg.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdsteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.