Kontakt

Ledelse

 • Janus Juelsgård Kofoed (JJK)

  Uddannelsesleder
  kgjjk@kggym.dk
  Fag: Historie og mediefag– Kommunikation internt og eksternt
  – Hjemmeside
  – Internationale aktiviteter og samarbejder
  – International og sproglig studieretning
  – Studierejser og Gym-betaling
  – Praktikforløb og Karrierelæring.

  Årgangsleder for hf.
  Nærmeste leder for 25 lærere.
  Hf-udvalg og SoMe-udvalg.

 • Lise Sonne-Hansen (LS)

  Vicerektor
  Kgls@kggym.dk
  Underviser i fagene Matematik og filosofi. Desuden ansvarlig for Studieretninger og fagpakker, Elevoptag, Opgavefordeling for lærere, Skoleårsplanlægning, Skema og Kvalitetssikring. Nærmeste leder for ikke-fastansatte og leder af Skoleråd.
 • Peter Schiødt (PS)

  Rektor
  Kgps@kggym.dk
  Underviser i fagene filosofi, musik og offentlig ledelse. Har det overordnede pædagogiske ansvar, ansvarlig for strategi og udvikling, Uddannelsespolitik, Økonomi, Ansættelser, Studiemiljø og arbejdsmiljø. Leder af Gymnasiefællesskabet, Campus Køge og fordelingsudvalg samt
  Bestyrelse og medarbejderindflydelsesorgan.
 • Rasmus Augustesen (RA)

  Uddannelsesleder
  Kgra@kggym.dk
  Fag:Historie og religion– Mundtlig eksamen
  – Talentudvikling
  – Åbent hus
  – UUV og Campus Køge
  – Brobygning

  Årgangsleder for 2.g STX.
  Nærmeste leder for 25 lærere.
  Studievejledning.

 • Sigrid Egeskov Andersen (SEA)

  Uddannelsesleder
  kgsea@kggym.dk
  Fag: Religion og historie– Kompetenceudvikling
  – Udviklingsarbejde og projektledelse
  – IT og digital dannelse
  – Skriftlig eksamen og terminsprøver
  – Evaluering

  Årgangsleder for 3.g STX.
  Nærmeste leder for 25 lærere.
  IT-udvalg. Digital dannelse

 • Susanne Meyersahm (SUS)

  Uddannelsesleder
  kgsus@kggym.dk
  Fag: Dansk og tysk– Skriftlig progression
  – Store skriftlige opgaver
  – Læse- og matematikvejledning
  – Studiecentre
  – Flerfaglige forløb
  – Karrierelæring

  Årgangsleder for 1.g STX.
  Nærmeste leder for 25 lærere.
  Pædagogisk udvalg og skriftlighedsudvalg.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.