Home/Om KG/Om organisationen

STX

Om organisationen

Elevråd

Vi har et stort og velfungerende elevråd. Det består af 1-2 elevrepræsentanter fra hver klasse. Elevrådet er et vigtigt råd. Det er med til at sikre, at du som elev får indflydelse på, hvordan hverdagen på skolen ser ud. Elevrådet inddrages meget i de tiltag, der sker på skolen, fx er det med i skolerådet. Forperson for elevrådet er Trine Lykke Persson, 2.b.

Skoleråd

På Køge Gymnasium har du god mulighed for at engagere dig i et af vores mange udvalg. Som noget særligt har vi også et skoleråd. Skolerådet er et koordinerende råd mellem det pædagogiske råd, elevrådet og skolens ledelse. Formålet med rådet er at sikre fælles forståelse og fælles indsats om studiemiljøet og den pædagogiske udvikling på Køge Gymnasium.

Elevundervisningsmiljørepræsentanter

Trine Lykke Persson, 2.b

Elias Jie Helmark Duong, 2m

Milla Mai Høyer Schrøder, 1r

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Køge Gymnasium 2022 kan læses her

Bestyrelse

Gymnasiets bestyrelse har det overordnede ansvar for skolen. Den har et godt samarbejde med gymnasiets ledelse. Bestyrelsens medlemmer arbejder ud fra Gymnasiets vedtægter og forretningsorden.

Køge Gymnasiums bestyrelse består af:

  • Formand: Anton Svendsen, centerchef for økonomi, HR og IT, Stevns Kommune
  • Næstformand: Dorthe Pedersen, lektor, CBS
  • Jørn O. Stryger, fabriksdirektør CP Kelco
  • Anette Mortensen, viceborgmester (V) Stevns kommune
  • Henrik Laybourn, direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Køge Kommune
  • Mia Fatum, centerchef for sygepleje Absalon
  • Jacob Hinge Carlsson, lektor
  • Stefan Flensmark, lektor
  • Trine Lykke Persson, 2.b
  • Maja Wolska, 2.e

Referater af bestyrelsesmøder

Her kan du læse referaterne af bestyrelsens møder

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.