Home/Om KG/Værdier

Værdier

Værdier på Køge Gymnasium

Skrevet af skolens elever, lærere og ledere

Undervisning er at berige, at vise et under ved at afdække det, som er skjult for os. Vi undrer os over universet og den fysiske virkeligheds gåder, livets opståen, den skæbne vi har – og vi undersøger mulighederne, også politisk, for at forandre det, som forekommer uforanderligt.

Faglighed og udsyn

Faglighed og et seriøst engagement er i højsædet, og der arbejdes målrettet på at skabe et miljø, hvor alle har mulighed for at blive udfordret. Høj faglighed og motivation stimuleres af en relevant og varieret undervisning, fagligt som tværfagligt, med præcise læringsmål og krav. Det styrkes også ved spændende foredrag, gæstelærere, talentprogrammer, studievejledning, læsevejledning, lektiecafe og mentorordning.

Høj faglighed skaber udsyn

Udsyn er også at komme til klarhed over, hvad er retfærdigt, godt og smukt – om tolerance er at tåle, om værdiernes lige gyldighed giver ligegyldighed, og om dette at evne at se ud over ens egen næsetip.

Med udsynet kan man blive en del af offentligheden og den debat, der føres. Udsyn gør, at man tør. Udsyn skaber livsduelighed: Man kender sig selv og sine begrænsninger, og kan manøvre selvstændigt i livet på grundlag af refleksioner. At se ud er både at invitere andre ind i min egen verden og at drage ud og møde verden i al dens mangfoldighed både lokalt og globalt.

Rummelighed og fællesskab

Alle skal have mulighed for at udfolde deres potentialer i en kultur, hvor vi hjælper hinanden, og hvor enhver rustes til at tilegne sig ny viden i balance mellem individualisme og fællesskab. Dette skaber en rummelig skole, hvor det også er positivt at være nørdet.

Et undervisnings- og skolefællesskab er betinget af et trygt, accepterende, rummeligt og levende socialt fællesskab, som vi skal tage hånd om og pleje. Det sociale fællesskab har mange aspekter. Det kan være et rum for opmuntring og omsorg, et rum for fest, farver og fredagscafe, men også et rum hvor det er fedt at være faglig, nice at være nysgerrig, og positivt at være pligtopfyldende.

Vi viser respekt for, at klasserummet er et arbejdsfællesskab. Det indebærer, at vi udviser respekt for alle. Vi har et fælles ansvar og er stolte, når vi lykkes og udvikler os selvstændigt som individer – hjulpet på vej af fællesskabet.

Skolefællesskabet er forankret i et levende, inspirerende og kreativt demokrati, hvor elevråd, pædagogisk råd, skoleråd, udvalg og morgensamling spiller en central rolle.

IT, herunder de sociale medier, er med til at danne fællesskaber og er med til at åbne verden for os. IT er et arbejdsredskab i fagene, der forudsætter en god IT-kultur. Vi skal derfor udvikle en digital dannelse hos såvel elever som lærere, der skaber en reflekteret IT-brug.

Skolen skal være et rart sted at være for elever og ansatte. Det handler også om velfungerende, inspirerende og smukke fysiske omgivelser, og der skal være steder, hvor man hygger sig og finder ro.

Udvikling og forandring, kreativitet og innovation

Målet er at kunne tage del i og forandre verden gennem kreativitet, innovation og demokratisk deltagelse.

Vi skal gøre den vundne indsigt til en del af vores verden. Det skaber en fundamental glæde, når vi høster anerkendelse og er til nytte ved at være forpligtet. Vi ser det når:

Elever opfører en koncert eller stabler en udstilling på benene

Ældre elever introducerer 1. g’erne for studieretningen

Elever fører en kampagne til støtte for en af deres kammerater, som når de landsdækkende medier og fører til ændringer i lovgivningen

Elever forsyner en virksomhed med ideer til bæredygtighed uden at skade virksomhedens konkurrenceevne

Elever er med til at dreje skolen mod økologisk bæredygtighed

Skolen arrangerer den innovative Medici-camp i samarbejde med andre ungdomsuddannelser

Dannelse og uddannelse

Skolen er studieforberedende. Den skaber demokratisk dannelse og er alment dannende – her kan uddannelse opfattes som mål i sig selv.

”Jeg vil engang mindes tiden på Køge Gymnasium som et godt sted at gå i skole eller på arbejde. Skolen har præget mig, sat sig værdifulde spor og haft en positiv betydning for mit senere liv uden for det, vi kalder vores privilegerede reservat”.

Sammenfattet og aftalt i Skolerådet i foråret 2015

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.