Årlig beretning vedr. medarbejdere og eksterne/samarbejdspartnere

Køge Gymnasium kan i henhold til whistleblowerlovens § 27, oplyse, at Køge Gymnasium har modtaget 0 indberetninger i perioden 16/12 2021 – 31/12 2022.

Arbejdspladsen skal bl.a. oplyse om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, herunder:

  • Hvor mange indberetninger der er realitetsbehandlet
  • Hvor mange indberetninger der er afvist eller afsluttet
  • Hvor mange indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

Årlig beretning vedr. elevordningen

Køge Gymnasium kan oplyse, at Køge Gymnasium har modtaget 0 indberetninger i perioden 16/12 2021 – 31/12 2022.

Arbejdspladsen skal bl.a. oplyse om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne, herunder:

  • Hvor mange indberetninger der er realitetsbehandlet
  • Hvor mange indberetninger der er afvist eller afsluttet
  • Hvor mange indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse