Ledelse

Rektor

Peter Schiødt

kgps@kggym.dk
Fag: Filosofi, musik og offentlig ledelse

- Overordnet pædagogisk ansvar
- Strategi og udvikling
- Uddannelsespolitik
- Økonomi
- Ansættelser
- Studiemiljø og arbejdsmiljø

Gymnasiefællesskabet, Campus Køge og fordelingsudvalg.
Bestyrelse og medarbejderindflydelsesorgan.

Vicerektor

Lise Sonne-Hansen

kgls@kggym.dk
Fag: Matematik og filosofi

- Studieretninger og fagpakker
- Elevoptag
- Opgavefordeling for lærere
- Skoleårsplanlægning
- Skema
- Kvalitetssikring

Nærmeste leder for ikke-fastansatte.
Skoleråd.

Uddannelsesledere

Susanne Meyersahm (SUS)

kgsus@kggym.dk
Fag: Dansk og tysk

- Skriftlig progression
- Store skriftlige opgaver
- Læse- og matematikvejledning
- Studiecentre
- Flerfaglige forløb
- Karrierelæring

Årgangsleder for 3.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
Pædagogisk udvalg og skriftlighedsudvalg.

Rasmus Augustesen

Kgra@kggym.dk
Fag:Historie og religion

- Mundtlig eksamen
- Talentudvikling
- Åbent hus
- UUV og Campus Køge
- Brobygning

Årgangsleder for 1.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
Studievejledning.

Sigrid Egeskov Andersen

kgsea@kggym.dk
Fag: Religion og historie

- Kompetenceudvikling
- Udviklingsarbejde og projektledelse
- IT og digital dannelse
- Skriftlig eksamen og terminsprøver
- Evaluering

Årgangsleder for 2.g STX.
Nærmeste leder for 25 lærere.
IT-udvalg. Digital dannelse

Peter Brink Thomsen

kgpbt@kggym.dk
Fag: Engelsk og offentlig forvaltning

- Internationale samarbejder
- Introforløb
- Kommunikation
- Fester, cafeer og fællesarrangementer
- Kulturelle samarbejder

Leder af HF-afdeling.
Nærmeste lederfor 25 lærere.
Elevråd.