Ledelse

Peter Schiødt

kgps@kggym.dk
Rektor

- Pædagogisk ansvar
- Strategi og udvikling
- Elever og medarbejdere
- Økonomi og styring
- Eksterne samarbejder

Rasmus Augustesen

Kgra@kggym.dk
Uddannelsesleder

- STX 2g
- Eksamensansvarlig
- Talentpleje
- Brobygning

Sigrid Egeskov Andersen

kgsea@kggym.dk
Uddannelsesleder

- STX 3g
- Kvalitetssikring
- Kompetenceudvikling
- Digital dannelse

Lise Sonne Hansen

kgls@kggym.dk
Vicerektor

- STX 2g
- Pædagogisk udvikling
- Vejledning
- AT

Peter Brink Thomsen

kgpbt@kggym.dk
Uddannelsesleder

- HF
- Kantine
- Internationalisering
- Campus Køge