Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du er ordblind eller har behov anden specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en samtykkeerklæring (link nedenunder) og aflevere den i udfyldt stand på kontoret.

Skolen kan ikke behandle dit ønske om specialpædagogisk støtte, før vi har modtaget blanketten.

Samtykke til indgivelse af ansøgning om SPS

Studerende under 18 år – Samtykkeerklæring til videregivelse af test fra Ordblindetesten

Studerende over 18 år – Samtykkeerklæring til videregivelse af test fra Ordblindetesten

Her kan du læse om “Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplysninger om dig”