Køge Gymnasium i tal

Down

På Køge Gymnasium har vi rundt regnet 1100 elever og 120 ansatte.  Eleverne fordeler sig på 39 stx-klasser og 4 hf-klasser.

Det er vigtigt for os, at alle vores elever trives, så de får det bedste ud af deres skoletid. For at blive klogere på elevernes trivsel, laver vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse. Resultatet af den fortæller os, om vi skal lave en særlig indsats på bestemte områder. Derfor har elevtrivselsundersøgelsen stor betydning for, hvordan vi arbejder med undervisning og trivsel.

ETU 2015

ETU 2016

Resultatet af elevtrivselsundersøgelsen danner grundlag for skolens handlingsplan.

Handlingsplan 2016

Undervisningsministeriet udgiver hvert år rapporter om karaktergennemsnit og fuldførelsesprocent på alle landets gymnasier. Her kan du læse rapporterne for