Optagelse

Down


Hvordan gør jeg?

Du kan søge optagelse på Køge Gymnasium på www.optagelse.dk.

Læs mere om vores forskellige studieretninger på STX og fagpakker på HF. Når du søger optagelse på optagelse.dk, skal du vælge et kreativt fag i 1.g og på STX et 2.fremmedsprog. Du har mulighed for at ændre dit 2. fremmedsprog i løbet af grundforløbet. Studieretning vælger du først i slutningen af grundforløbet, når du har fået grundig information. Valgfag skal du først vælge i 2g.

Opfylder jeg kravene?

Du kan finde oplysninger om adgangskrav her på UVM.

HF: Man kan søge om optagelse efter 9. klasse, efter 10. klasse eller senere. Der er lidt forskellige krav, men overordnet kan man sige at:

·         Man skal søge rettidigt, dvs. senest 1. marts 2020

·         Man skal være vurderet uddannelsesparat med min 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer (du kan læse om uddannelsesparathed her).

·         Man skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller tilsvarende

·         Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse og have bestået afgangseksamen

·         Man skal have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver

·         Hvis du har 10. klasse, skal du have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og have aflagt 10. klasseprøver i alle tre fag og fået mindst 2,0 i både dansk og matematik

·         Have aflagt fællesprøven i 9. klasse i fysik/kemi, biologi og geografi eller 10. klassesprøven i fysik/kemi

·         Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse og ikke har retskrav på optagelse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

STX: Man kan søge om optagelse efter 9. klasse, efter 10. klasse eller senere.

·         Man skal søge rettidigt, dvs. senest 1. marts 2020

·         Man skal være vurderet uddannelsesparat med min 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer (du kan læse om uddannelsesparathed her)

·         Man skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse elle tilsvarende

·         Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse og have bestået afgangseksamen

·         Hvis du søger efter 10. klasse skal du have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og have aflagt 9. eller 10. klassesprøver i disse fag

·         Man skal have opnået 5 i gennemsnit af de lovbundne prøver. Hvis du ikke har fået 5,0 i gennemsnit har du krav på optagelse, hvis dit gennemsnit af de lovbundne prøver er mindst 3,0. Hvis du har mellem 2,0 og 3,0 har du krav på optagelse, hvis du gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder

Der er i øjeblikket et lovforslag om ændringer af adgangsforudsætninger, som gør at en opfyldelse af kriterierne efter 9. klasse er gældende i 2 år og efter 10. klasse er gældende i 1 år. Dette forudsætter dog at lovforslaget bliver vedtaget.

Hvordan foregår optagelsesprøven?

Hvis du ikke opfylder alle krav til optagelse, skal du til en optagelsesprøve. Skolen indkalder elever, der skal til optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af en stillet skriftlig optagelsesprøve og en samtale. Det forventes, at den skriftlige del af optagelsesprøven afholdes d. 12. juni 2020 kl. 10-14. Når skolen har resultaterne af den skriftlige prøve, vil du bliver indkaldt til en samtale med skolens ledelse.

Hvis du vil vide mere om optagelse på en gymnasial uddannelse kan du læse mere i optagelsesbekendtgørelsen. Du kan finde vejledende eksempler på den skriftlige del af optagelsesprøven her.

 

Når du ansøger om optagelse på Køge Gymnasium behandler vi dine personoplysninger.

Læs mere om det her.