Optagelse

Down

Du kan søge optagelse på Køge Gymnasium på www.optagelse.dk. Her finder du vores studieretninger og de mulige valgfag, der er er forbundet med studieretningerne.

Læs mere om vores forskellige studieretninger her og se, hvilke muligheder de forskellige studieretninger giver dig for at læse videre efter studentereksamen. Når du søger optagelse på optagelse.dk, skal du vælge en studieretning, et kreativt fag i 1.g og 2.fremmedsprog. De andre frie valgblokke skal du først vælge i 2g. På Køge Gymnasium har du mulighed for at skifte studieretning og 2.fremmedsprog omkring efterårsferien. Skolen præsenterer fagene for dig, inden du har mulighed for at vælge om.

Optagelsesprøve på Køge Gymnasium

Skolen indkalder elever, der skal til optagelsesprøve. Du skal til optagelsesprøve, hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat af en uddannelsesvejleder, kommer fra en prøvefri skole, eller hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen.

Dette gælder både for ansøgere til HF og STX. Optagelsesprøven finder sted 4. april 2018. Prøven består af 2 dele: En skriftlig/forberedende prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og enten fysik/kemi eller tysk/fransk . Derefter følger en samtale på ca. 20 minutter med en studievejleder, en sproglærer og en matematik lærer. Samtalen tager udgangspunkt i de læste tekster og de besvarede spørgsmål. Eleven informeres om prøvens udfald inden for to dage efter prøven.

Hvis du vil vide mere om optagelse på en gymnasial uddannelse kan du læse mere i optagelsesbekendtgørelsen.