Organisation

Down

Elevråd

Vi har et stort og velfungerende elevråd. Det består af 1-2 elevrepræsentanter fra hver klasse. Elevrådet er et vigtigt råd. Det er med til at sikre, at du som elev får indflydelse på, hvordan hverdagen på skolen ser ud. Elevrådet inddrages meget i de tiltag, der sker på skolen, fx er det med i skolerådet. Formand for elevrådet er Maria Drostgård Larsen 2.j.

Skoleråd

På Køge Gymnasium har du god mulighed for at engagere dig i et af vores mange udvalg. Som noget særligt har vi også et skoleråd. Skolerådet er et koordinerende råd mellem det pædagogiske råd, elevrådet og skolens ledelse. Formålet med rådet er at sikre fælles forståelse og fælles indsats om studiemiljøet og den pædagogiske udvikling på Køge Gymnasium.

Elevundervisningsmiljørepræsentanter 

2.k   Jacob Høi Butt

3.j    Maria Drostgård Larsen

 

Bestyrelse

Gymnasiets bestyrelse har det overordnede ansvar for skolen. Den har et godt samarbejde med gymnasiets ledelse.  Bestyrelsens medlemmer arbejder ud fra Gymnasiets vedtægter.

Køge Gymnasiums bestyrelse består af:

  • Formand: Anton Svendsen, centerchef for økonomi, HR og IT, Stevns Kommune
  • Næstformand: Dorthe Pedersen, lektor, CBS
  • Søren Damtoft, forhenværende Direktør, FEF Chemicals
  • Jan Keller Rasmussen, udpeget af byrådet i Køge Kommune
  • Henrik Laybourn, direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Køge Kommune
  • Jacob Hinge Carlsson, lektor
  • Diana Stråsø Kjær, lektor
  • Maria Drostgård Larsen 2.j
  • Jacob Høi Butt 1.k

Referater af bestyrelsesmøder

Her kan du læse referaterne af bestyrelsens møder

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Rektors resultatlønskontrakt

Hvert år fastsættes rektors resultatlønskontrakt af skolens bestyrelse.

Resultatkontrakt 2019-20

Opfyldelse af resultatkontrakt 2019-20

Resultatkontrakt 2018-19

Opfyldelse af resultatkontrakt 2018-19