Rektor
Kgps@kggym.dk
Underviser i fagene filosofi, musik og offentlig ledelse. Har det overordnede pædagogiske ansvar, ansvarlig for strategi og udvikling, Uddannelsespolitik, Økonomi, Ansættelser, Studiemiljø og arbejdsmiljø. Leder af Gymnasiefællesskabet, Campus Køge og fordelingsudvalg samt
Bestyrelse og medarbejderindflydelsesorgan.