arrow-left Gå tilbage til studieretninger

11. Musik A og Engelsk A arrow-down

11. Musik A og Engelsk A

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At arbejde med musik og engelsk litteratur i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, både som kulturfaktor og identitetsskaber
 • At udvikle dine sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og at anvende dem i praksis
 • At indgå og udfylde forskellige roller i sammenspil og korsang i såvel rytmiske som klassiske genrer
 • At forholde dig til musikteori, fx rytmer og akkorder både mundtligt og skriftligt
 • At analysere musikstykker indenfor både rytmiske og klassiske genrer
 • At vide mere om hvilken rolle musik og sprog spiller for identitetsdannelsen
 • At vide mere om musikindustri og samfundsøkonomi

Faget musik er et almendannende kunstnerisk fag, som giver kompetencer i at arbejde logisk og analytisk. Desuden opøves færdigheder i at kommunikere i al almindelighed og kunstnerisk. Du opnår en dybere forståelse for sammenhængen mellem musik, identitet og samfund ved at lære musikteori, musikhistorie, samt lytte til, undersøge og analysere musikken. Ved at udøve musik gennem sang og sammenspil bliver forståelsen af musikken ikke bare teoretisk, men også mere sikker og overbevisende, fordi den bygger på personlige praktiske erfaringer.

I engelsk opnår du indsigt i og viden om engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver dig sproglige færdigheder og kompetencer og vil kunne færdes og handle i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. I mødet med litteraturen og musikkultur udvikler du en forståelse af dig selv og andre og sansen for, hvad der er værdifuldt.

 

11.  Musik (A), Engelsk (A)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Idræt C  
Biologi C      
Kemi C      
Religion C      
Oldtidskundskab C    
Samfundsfag C    
Matematik B    
Fysik C      
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Musik A  
Engelsk A  
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)        
Naturvidenskabeligt løft C>B  
Biologi B   VALGBLOK 1
Fysik B
Kemi B
Valgfag på C-niveau        
Billedkunst C       VALGBLOK 2 *
Drama C      
Erhvervsøkonomi C      
Filosofi C      
Informatik C      
Latin C      
Mediefag C      
Naturgeografi C      
Psykologi C     Psykologi C  
Frit C (eller løft C->B eller B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 3
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Naturgeografi C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Kemi B
Mediefag B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Matematik A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 2 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau    

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

Musikindustri og medier

 • Har pladeindustrien en fremtid?
 • Ødelægger musikpirateri musiklivet?
 • Er det rigtigt, at oplevelsesindustrien er fremtiden for Danmark? 

 

Oplysningstiden – Mozart og Beethoven

 • I 1700-tallet sker der store ændringer i samfundet, og musikken kommer til at lyde på en ny måde.
 • Er der en sammenhæng? Hvorfor opstår den offentlige koncert?
 • Hvordan ændrede komponisternes arbejdsforhold og anseelse sig i denne periode?
 • Var det fra dette tidspunkt i historien, kunstnere fik mulighed for at opnå stjernestatus?

 

Hiphop og rap

 • Afroamerikanske musikformer og deres kulturelle baggrund. Fra blues, jazz og soul til hiphop og rap.
 • Hvilket indhold har rap tekster, og hvordan skal vi forstå dem? Hvad er street, hip og funk, og hvordan kan man aflæse fællesskab og identitet i disse danse?

 

Ungdomsoprør og rockmusik

 • Hvad var baggrunden for ungdomsoprøret i USA 1960’erne?
 • Hvordan kommer tankerne herfra til udtryk i litteratur og musik?
 • Er der en sammenhæng mellem nye genrer i musikken og oprør og ændringer i samfundet?

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.