arrow-left Gå tilbage til studieretninger

12. Musik A og Matematik A arrow-down

12. Musik A og Matematik A

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

  • At arbejde med musik i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, både som kulturfaktor og Identitetsskaber
  • At indgå og udfylde forskellige roller i sammenspil og korsang i såvel rytmiske som klassiske genrer
  • At forholde dig til musikteori, fx rytmer og akkorder både mundtligt og skriftligt
  • At analysere musikstykker indenfor både rytmiske og klassiske genrer

Faget musik er et almendannende kunstnerisk fag, som giver dig kompetencer i at arbejde logisk og analytisk. Desuden opøver du færdigheder i at kommunikere i al almindelighed og kunstnerisk. Du opnår en dybere forståelse for sammenhængen mellem musik, identitet og samfund ved at lære musikteori, musikhistorie, samt lytte til, undersøge og analysere musikken. Ved at udøve musik gennem sang og sammenspil bliver forståelsen af musikken ikke bare teoretisk, men også mere sikker og overbevisende, fordi den bygger på personlige praktiske erfaringer.

Det grundlæggende i matematik er fagets særegne symbolsprog, teorier og beviser. Teorierne anvendes til at opstille matematiske modeller som kan beskrive og forklare virkelige problemstillinger. De matematiske sætninger trænes gennem opgaver. Matematiske teorier og begreber kan også bruges til at beskrive og forstå musikalske fænomener.

 

12.  Musik (A), Matematik (A)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Engelsk B    
Idræt C  
Biologi C      
Kemi C      
Religion C      
Oldtidskundskab C      
Samfundsfag C    
Fysik C      
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Musik A  
Matematik A  
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)        
Naturvidenskabeligt løft C>B  
Biologi B   VALGBLOK 1
Fysik B
Kemi B
Valgfag på C-niveau        
Billedkunst C       VALGBLOK 2 *
Drama C      
Erhvervsøkonomi C      
Filosofi C      
Informatik C      
Latin C      
Mediefag C      
Naturgeografi C      
Psykologi C     Psykologi C  
Frit C (eller løft C->B eller B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 3
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Naturgeografi C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Kemi B
Mediefag B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Engelsk A      
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 2 bortfalder, hvis der vælges sprog på A-niveau      

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

Musik, krop og bevægelse

Hvilken indvirkning har musik på mennesker, når de lytter til musik, bevæger sig til musik og udøver musik? Kan musik bruges som medicin? Elementer som stomp, sangteknik, pulsmålingsforsøg kan være en del af forløbet.

 

Matematik, musik og lyd

Man kan anvende matematik til at forstå det musikalske fænomen klang, såvel når det gælder almindelige musikinstrumenter som i computerbaserede musikprogrammer. Fx kan man anvende matematisk Fourier-analyse på en computer til at undersøge og forstå, hvorfor musikinstrumenter lyder forskelligt, eller hvordan man kan konstruere lyde på en musikcomputer. Dette kan indgå i et forløb, hvor man selv skaber og komponerer musik.

 

Matematikken og musikken bag stemning af musikinstrumenter

Gennem beregninger og lytte-eksempler kan man beskæftige sig både matematik- og musikfagligt med udviklingen fra den antikke tids toneskalaer til moderne tids tempererede toneskala, som f.eks. anvendes i stemningen af nutidens klaverer.

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.