06. Biologi A og Kemi B

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At undersøge, hvordan kroppen fungerer
 • At finde ud af, hvordan biologiske modeller kan forklares matematisk
 • At blive klogere på naturen og dens udvikling
 • At forstå, hvordan vi mennesker påvirker og bruger naturen
 • At anvende matematik til at analysere biologiske problemstillinger
 • At lave forsøg
 • At tage på ekskursioner

Biologi handler om det levende. Du vil lære om livets opståen og udvikling, samt om kroppens funktion og struktur i forbindelse med forløb om f.eks. livsstilssygdomme, rusmidler, medicin, motion, forplantning, arvelighed og bioteknologi. Desuden vil du lære om, hvordan mennesket bruger og påvirker naturen ved aktiviteter som landbrug, fiskeri og fritidsaktiviteter. Uanset emne foregår læringen i et tæt samspil mellem teori og praktiske eksperimenter i såvel laboratoriet som i felten. Du vil samtidig se eksempler på, hvordan bioinformatik, fremstilling af lægemidler og økologiske modeller har udviklet sig med stormskridt i de senere år. 

Den levende og materielle verden er opbygget af kemiske stoffer. I kemi arbejder vi med at beskrive stoffernes opbygning, og hvordan de kan omdannes til andre stoffer. En vigtig del af kemifaget er gennemførelse af eksperimentelt arbejde i laboratoriet, hvor der fx kan fremstilles et lægemiddel, farvestoffer eller foretages analyse af indholdet af kemiske forbindelser i fx fødevare med moderne dataopsamlingsudstyr. It bruges i alle dele af kemiundersvisningen, fx tegning, navngivning, beregninger og analyse.

I matematik arbejder vi med matematiske teorier og beviser. Matematiske teorier og begreber er vigtige for at kunne beskrive og forstå naturvidenskabelige fænomener. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden. Eksempelvis arbejder du med statistiske test, eksponentielle vækstmodeller samt differential- og integralregning. Ved at arbejde med forskellige matematiske modeller, får du bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på talmæssige undersøgelser, og som ofte anvendes i biologi.

 

06.  Biologi (A), Kemi (B)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Engelsk B    
Idræt C  
Samfundsfag C    
Religion C    
Oldtidskundskab C    
Fysik C      
Matematik B    
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Biologi A    
Kemi B      
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)        
Løft B->A  
Engelsk A   VALGBLOK 1 *
Kemi A
Matematik A
Valgfag på C-niveau        
Billedkunst C       VALGBLOK 2
Drama C      
Erhvervsøkonomi C      
Filosofi C      
Informatik C      
Latin C      
Mediefag C      
Musik C      
Naturgeografi C      
Psykologi C     Psykologi C  
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 3
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Engelsk A
Kemi A
Matematik A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau bortfalder valgblok 1    

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

Sundhed og sygdom

 • Hvordan holdes man sig sund?
 • Hvornår er man syg?
 • Kan matematik fortælle, hvad der er normalt?
 • Hvor meget medicin har man i kroppen, når man spiser 3 piller om dagen?

 

Krop og energi

 • Hvordan er energigivende stoffer opbygget?
 • Hvor meget varme producerer du i forhold til en glødelampe?

 

Arv og miljø

 • Hvorfor ligner vi vores forældre?
 • Hvorfor får nogle blå øjne?
 • Hvordan bliver vi påvirket af omgivelser?

 

Infektionssygdomme og epidemimodeller

 • Hvorfor får man kun en bestemt influenza en gang?
 • Hvor mange skal være syge, for at man kan kalde det en epidemi?
 • Hvordan blev man smittet med pest?

 

Medicin

 • Hvordan er lægemidler opbygget?
 • Hvorfor virker lægemidler?
 • Hvordan fremstilles hovedpinepiller?
 • Hvordan udvikles ny medicin? 

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

 

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.