02. Matematik A, Fysik B og Kemi A

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At beskæftige dig med matematiske, kemiske og fysiske problemstillinger.
 • At lave eksperimenter og regne opgaver.
 • At arbejde med og styrke logisk tankegang. 

I matematik arbejder vi med matematiske teorier og beviser. Matematiske teorier og begreber er vigtige for at kunne beskrive og forstå kemiske og fysiske fænomener. På denne studieretning bruger vi matematikprogrammer, der også bruges på universitetsstudier med naturvidenskabeligt indhold.

I fysik er målet at få en forståelse af vores materielle omgivelser. Denne forståelse opnås dels ved forsøg og dels ved opbygning af fysiske teorier og modeller. Opbygningen af modeller og teorier benytter sig af matematiske metoder of begreber. Forståelsen af teorierne understøttes gennem løsning af konkrete opgaver.

Den levende og materielle verden er opbygget af kemiske stoffer. I kemi arbejder vi med at beskrive stoffernes opbygning, og hvordan de kan omdannes til andre stoffer. En vigtig del af kemifaget er gennemførelse af eksperimentelt arbejde i laboratoriet, hvor der fx kan fremstilles et lægemiddel, farvestoffer eller foretages analyse af indholdet af kemiske forbindelser i fx fødevare med moderne dataopsamlingsudstyr. It bruges i alle dele af kemiundersvisningen, fx tegning, navngivning, beregninger og analyse.

 

02.  Matematik (A), Fysik (B), Kemi (A)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Engelsk B    
Idræt C  
Biologi C      
Samfundsfag C    
Religion C    
Oldtidskundskab C    
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Matematik A  
Fysik B        
Kemi A    
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)  
Valgfag på C-niveau
Billedkunst C   VALGBLOK 1  *
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C
Valgfag på C-niveau (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 2
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Religion B
Samfundsfag B
Engelsk A
Fysik A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 1 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau. Bemærk, at det ikke er muligt at have 6 A-niveau fag. 

 

 Dette undersøger vi i undervisningen:

 Bioethanol - en alternativ energikilde

 • Hvad er bioethanol?
 • Hvordan fremstilles bioethanol ud fra halm?
 • Hvordan kan indholdet af ethanol bestemmes med kemiske analysemetoder?
 • Hvorfor ønsker man at benytte bioethanol som energikilde?
 • Hvilken rolle har enzymer i fremstilling af bioethanol?
 • Påvirker forbruget af bioethanol den globale opvarmning?
 • Har vores samfund råd til at investere i forskningen inden for bioethanol?

 

Maden vi spiser

 • Hvordan er fedtstoffer opbygget?
 • Hvilke egenskaber har kulhydrater?
 • Hvorfor er proteiner så vigtige?
 • Hvad skal vi bruge vitaminer til?
 • Hvordan bestemmes indholdet af C-vitamin i en fødevare?
 • Hvordan kan vi konservere mad?
 • Hvorfor skiller en olie-eddikedressing?
 • Er der sammenhæng mellem kost og sundhed?
 • Hvordan fremstilles functional food?
 • Har sundhedskampagner betydning for vores indkøb af fødevarer?

 

Medicin

 • Hvordan er lægemidler opbygget?
 • Hvorfor virker lægemidler?
 • Hvordan fremstilles hovedpinepiller?
 • Hvordan udvikles ny medicin?
 • Hvilken betydning har thalidomid haft på udvikling af medicin?
 • Hvordan kan man matematisk beskrive nedbrydningen?
 • Hvordan bruger unge medicin?
 • Medicin i oldtiden?

 

Lys og farver

 • Hvordan er sammenhængen mellem bølgelængde og farver?
 • Hvordan fremstilles farver?
 • Hvorfor er nogle stoffer farvede og nogle ikke?
 • Hvordan kommer man af med farver?
 • Hvorfor ser de antikke statuer hvide ud?
 • Hvordan bestemmes bølgelængder og spektrum?
 • Ole Rømer og lysets tøven.

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.