03. Matematik A, Fysik A og Kemi B

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At lave eksperimenter
 • At få kendskab til naturvidenskabelige teorier
 • At løse problemer i matematik, fysik og kemi
 • At arbejde med computere 

I matematik arbejder vi med matematiske teorier og beviser. Matematiske teorier og begreber er vigtige for at kunne beskrive og forstå fysiske og kemiske fænomener. På denne studieretning bruger vi matematikprogrammer, der også bruges på universitetsstudier med naturvidenskabeligt indhold.

I fysik er målet at få en forståelse af vores materielle omgivelser. Denne forståelse opnås dels ved forsøg og dels ved opbygning af fysiske teorier og modeller. Opbygningen af modeller og teorier benytter sig i udstrakt grad af matematiske metoder og begreber. Forståelsen af teorierne udbygges gennem løsning af konkrete opgaver.

Den levende og materielle verden er opbygget af kemiske stoffer. I kemi arbejder vi med at beskrive stoffernes opbygning og hvordan de kan omdannes til andre stoffer. En vigtig del af kemifaget er forsøg i laboratoriet. Her kan man fx undersøgelse, hvor meget fedt, salt eller alkohol der er i en fødevare.

 

03.  Matematik (A), Fysik (A), Kemi (B)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Engelsk B    
Idræt C  
Biologi C      
Samfundsfag C    
Religion C    
Oldtidskundskab C    
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Matematik A  
Fysik A    
Kemi B        
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)  
Valgfag på C-niveau
Billedkunst C   VALGBLOK 1 *
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 2
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Religion B
Samfundsfag B
Engelsk A
Kemi A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 1 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau. Bemærk, at det ikke er muligt at have 6 A-niveau fag. 

 

Dette undersøger vi i undervisningen:

Klima

 • Hvad er årsagerne til global opvarmning?
 • Hvilke energiformer findes der?
 • Hvordan bruges retorik i klimadebatten?
 • Hvordan transporteres energi?
 • Hvad er fossile brændsler?
 • Hvorfor har forskellige brændsler ikke samme effekt på klimaet?

 

Bioethanol - en alternativ energikilde

 • Hvad er bioethanol?
 • Hvordan fremstilles et bioethanol ud fra halm?
 • Hvordan kan indholdet af ethanol bestemmes med kemiske analysemetoder?
 • Hvorfor ønsker man at benytte bioethanol som energikilde?
 • Hvilken rolle har enzymer i fremstilling af bioethanol?
 • Påvirker forbruger af bioethanol den globale opvarmning?
 • Har vores samfund råd til at investere i forskningen inden for bioethanol?

 

Bevægelser og kraft

 • Hvad er Newtons love?
 • Hvad holder solsystemet sammen?
 • Hvordan kaster man længere?
 • Kan temporytteren Cancellara vinde Tour de France?

 

Lys og Farver

 • Hvordan er sammenhængen mellem bølgelængder og farver?
 • Hvordan fremstilles farver?
 • Hvorfor er nogle stoffer farvede og nogle ikke?
 • Hvordan kommer man af med farver?
 • Hvorfor ser de antikke statuer hvide ud?
 • Hvordan bestemmes bølgelængder og spektrum?
 • Ole Rømer og lysets tøven.

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.