04. Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:         

 • At lave forsøg i laboratoriet samt at regne på resultaterne
 • At kende til de moderne bioteknologiske teknikker
 • At sætte dig ind i menneskets krop og funktioner
 • At vide, hvordan planter, dyr, mennesker og mikroorganismer påvirker hinanden
 • At vide, hvordan kemiske stoffer er opbygget og reagerer med hinanden
 • At forstå de biokemiske processer i levende organismer
 • At anvende matematik til beregninger og modeller, som kan bruges i analyser af bioteknologiske problemer

Karakteristik af studieretningsfagene:

I matematik arbejder vi med matematiske teorier og beviser. Matematiske teorier er vigtige for at kunne beskrive og anvende avancerede modeller i bioteknologi og fysik. På denne studieretning bruger vi matematikprogrammer, der også anvendes på naturvidenskabelige universitetsuddannelser

Bioteknologi handler om de teknikker, der er udviklet ved at kombinere viden fra biologi og kemi. Vi arbejder med de nyeste metoder og skal også diskutere de etiske aspekter. Emner kan fx være kloning, gensplejsning, genterapi, fosterdiagnostik eller lægemiddelforskning og beskrivelsen af stoffernes opbygning, og hvordan de kan omdannes til andre stoffer.

I fysik er målet at få en forståelse af vores materielle omgivelser. Denne forståelse opnås dels ved forsøg og dels ved opbygning af fysiske teorier og modeller. Opbygningen af modeller og teorier benytter sig af matematiske metoder og begreber. Forståelsen af teorierne understøttes gennem løsning af konkrete opgaver.

 

04.  Matematik (A), Biotek (A), Fysik (B)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Engelsk B    
Idræt C  
Samfundsfag C    
Religion C    
Oldtidskundskab C    
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Matematik A  
Biotek A    
Fysik B      
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)  
Valgfag på C-niveau
Billedkunst C   VALGBLOK 1
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)*  
Billedkunst C   VALGBLOK 2 *
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Religion B
Samfundsfag B
Engelsk A
Fysik A
Kemi A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 2 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau    

 

Dette undersøger vi i undervisningen:

Genteknologi

 • Hvordan bruges DNA i kriminalsager?
 • Fører genteknologi til verdens undergang?
 • Eller vil teknikken tværtimod sikre vores overlevelse?
 • Kan vi brødføde hele verden uden genteknologi?

 

Ølbrygning

 • Hvordan laver man øl?
 • Hvordan har den bioteknologiske udvikling påvirket brygindustrien?
 • Hvilken betydning har det haft for det danske samfund?
 • Hvordan påvirker alkohol og andre rusmidler kroppen?

 

Sukkersyge og insulin

 • Hvorfor er sukkersyge et stigende problem i vestlige lande?
 • Hvorfor er Danmark førende inden for insulinproduktion?
 • Hvad betyder det for samfundet?

 

Fremtidens energi

 • Hvordan producerer man energi uden at forstyrre klimaet?
 • Kan affald anvendes til energiproduktion?
 • Skal man satse på brintbiler eller biobrændsel?
 • Tegner medierne det reelle billede af klimaproblemerne?

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.