07. Samfundsfag A og Matematik A

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At få en dybere forståelse at politiske og økonomiske sammenhænge via teorier og modeller.
 • At forstå og forholde dig kritisk til menneskers handlinger, motiver og forestillinger.
 • At anvende matematik til beregninger og udvikling af modeller, som kan bruges til at analysere og fremskrive en udvikling, f.eks. i økonomien.
 • At indsamle og behandle statistiske data om befolkning og samfundsudvikling.

I samfundsfag opnår du indsigt i samfundet, forholdet mellem menneske og samfund og viden om de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold og i at formidle dem mundtligt og skriftligt.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet.

 

07.  Samfundsfag (A), Matematik (A)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Engelsk B    
Idræt C  
Biologi C      
Naturgeografi C      
Religion C      
Oldtidskundskab C      
Fysik C      
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Samfundsfag A  
Matematik A  
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)        
Naturvidenskabeligt løft C>B  
Biologi B   VALGBLOK 1
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på C-niveau        
Billedkunst C   VALGBLOK 2 *
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 3
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Religion B
Engelsk A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 2 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau    

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

EU og migration

Vi oplever i disse år et stadig større antal migranter og flygtninge, der kommer til Europa. De europæiske medier har været præget af historier om flygtninge og migranter, der drukner i Middelhavet på vej til Italien eller Grækenland og om EU-landenes interne kamp for at fordele migranterne.

 • Men hvordan skal EU fordele flygtningene mellem medlemslandene?
 • Kan en fordelingsmodel bygges på matematiske principper og modeller?
 • Hvilke hensyn skal tages, og hvad er politisk muligt? 

 

Økonomisk lighed eller ulighed 

 • Omfanget af økonomisk omfordeling i samfundet har altid været en del af den politiske debat.
 • Hvilke muligheder har man for at indrette samfundet, og er der fx forskellige modeller for et velfærdssamfund?
 • Hvordan bruges statistik og matematik til at belyse graden af økonomisk ulighed i et samfund?

 

Befolkningsvækst

 • Verdens befolkning vokser eksplosivt. Vi har lige rundet 7 mia. verdensborgere, og inden for 12 år runder vi ifølge FN 8 mia.
 • Hvordan er denne voldsomme befolkningstilvækst mulig?
 • Kan fremtidens befolkningsudvikling forudsiges?
 • Hvilke begrundelser kan der være for og imod at begrænse befolkningsvæksten?

Politik og meningsmålinger 

 • I politik og især under en valgkamp spiller meningsmålinger en enorm rolle for den politiske dagsorden.
 • Er meningsmålinger pålidelige, og hvordan beregner man usikkerheden på en meningsmåling?
 • Misbruger medierne og politikerne meningsmålingerne til at fremme et bestemt synspunkt?
 • Bør meningsmålinger forbydes?

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.