08a. Samfundsfag A og Engelsk A

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • at beskæftige dig med politik og økonomi i internationalt perspektiv.
 • at forstå samfundsgrupper og menneskers handlinger, motiver og forestillinger.
 • at udvikle dine sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og anvende dem i praksis.
 • at sætte dig ind i engelsktalende landes kulturer og samfund. 

I samfundsfag opnår du indsigt i samfundet, forholdet mellem menneske og samfund og viden om de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold og i at formidle dem mundtligt og skriftligt.

I engelsk opnår du indsigt i og viden om engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver sig sproglige færdigheder og kompetencer og vil kunne færdes og handle i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. I mødet med litteraturen udvikler du en forståelse af dig selv og andre og sansen for, hvad der er værdifuldt.

 

08a.  Samfundsfag (A), Engelsk (A)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Idræt C  
Biologi C      
Naturgeografi C      
Religion C      
Oldtidskundskab C    
Matematik B    
Fysik C      
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
2. fremmedsprog B (fortsætter) eller A (Fransk, Spansk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
STUDIERETNINGSFAG  
Samfundsfag A  
Engelsk A  
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)        
Naturvidenskabeligt løft C>B  
Biologi B   VALGBLOK 1
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på C-niveau        
Billedkunst C   VALGBLOK 2 *
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Kemi C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Frit valg C (Eller løft C->B el B->A)  
Billedkunst C   VALGBLOK 3
Drama C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Kemi C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Billedkunst B
Biologi B
Idræt B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Religion B
Matematik A
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Valgblok 2 bortfalder, hvis der vælges 2. fremmedsprog på A-niveau    

 

 Dette arbejder vi med i undervisningen:

 Ungdommen og demokratiet

 • Hvordan er holdningerne på Køge Gymnasium sammenlignet med resultaterne fra en international spørgeskemaundersøgelse?

 

Fedmeepidemien

 • Hvad er årsagerne til den?
 • Kan samfundet gøre noget ved den?
 • Hvad har god effekt?

 

International terrorisme

 • Hvad er terrorisme?
 • I hvor høj grad er der tale om en religionskrig?
 • Hvilken rolle spiller sproget i forhold til terrorisme?

 

Se hvilke muligheder denne retning giver 

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.