arrow-left Gå tilbage til studieretninger

10. Engelsk A, Spansk A og Sprog A eller B arrow-down

10. Engelsk A, Spansk A og Sprog A eller B

Down

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 • At udvikle dine færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og andre fremmedsprog
 • At sætte dig ind i engelsktalende landes kultur, religion og samfund.
 • At få indsigt i kultur og samfundsforhold via den læste litteratur, film og billeder samt musik.
 • At beskæftige dig med politik og religion i et globalt perspektiv.
 • At forstå andre menneskers handlinger, motiver, forestillinger og levevilkår.

I engelsk opnår du viden om og indsigt i engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver dig sproglige færdigheder og kompetencer, og vil kunne færdes og agere i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. Du vil få stor indsigt i kultur og samfundsforhold via den læste litteratur, film og billeder. Vi kaster os ud i Poetry Slam, medieanalyse og litteraturens berigende univers.

I dine andre sprogfag kommer du til både at arbejde med sprog og kultur, der er vigtige faktorer i det globaliserede samfund.  

10. Engelsk (A), Spansk (A), Sprog (A eller B)
  1g 2g 3g
  Grundforløb 2. semester 3. og 4. semester 5. og 6. semester
OBLIGATORISKE FAG  
Almen sprogforståelse    
Naturvidenskabeligt grundforløb    
Dansk A  
Historie A    
Idræt C  
Biologi C (kan erstattes af Latin C)      
Naturgeografi C
     
Religion C      
Oldtidskundskab C      
Matematik C    
Fysik C      
Samfundsfag C    
Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)    
STUDIERETNINGSFAG  
Engelsk A  
Spansk A
   
Sprog A el. B (Fransk, Tysk eller Russisk)     (hvis A-niveau)
VALGFAG (Der skal vælges ét valgfag fra hver valgblok)  
Valgfag på C-niveau
Billedkunst C       VALGBLOK 1 *
Drama C      
Erhvervsøkonomi C      
Filosofi C      
Informatik C      

Mediefag C

Latin C

     
Musik C      
Psykologi C     Psykologi C  
Løft C->B
       
Billedkunst B   VALGBLOK 2 *
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Der tages forbehold for at visse fag kan ændres afhængig af den endelige klassesammensætning  
         
*Hvis der vælges 3 sprog på A-niveau, skal der kun vælges valgfag fra en af valgblokkene  

 

Dette arbejder vi med i undervisningen:

Latinoer i USA

 • Hvordan er forholdene i det Mexico, som de flygter fra?
 • Hvilke forhold møder latinoemigranter i USA
 • Hvordan konstrueres en ny kulturel og religiøs identitet?
 • Hvordan kommer den nye identitet til udtryk i nye sprogdannelser?
 • Er den amerikanske drøm en illusion eller virkelighed?
 • Hvad betyder styrkelsen for katolicismen i det amerikanske samfund

 

Storbyeksistens

 • Hvordan påvirker den moderne storby det enkelte menneskes livsopfattelse og livsstil?
 • Hvordan præges de sociale relationer af livet i storyen?
 • Hvordan udtrykker storbymennesket sig i film, kunst og musik mm.

 

Præsidentvalg og det politiske system i USA

 • Hvordan fungerer det politiske system i USA?                                              
 • Hvad bliver udfaldet af det næste amerikanske præsidentvalg?                  
 • Hvordan har amerikansk politik indflydelse på vores hverdag i Danmark?    
 • Hvilken roller spiller religion i amerikansk politik?

 

Se hvilke muligheder denne retning giver

Hvordan bliver jeg optaget?
arrow-down

Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Du skal ansøge senest d. 1. marts. Senest 1. juni vil du få skriftligt svar fra skolen. 

Passer jeg ind?
arrow-down

Ja, selvfølgelig gør du det! Vi er et gymnasium, hvor der er et godt sammenhold på tværs af årgange og klasser.  Ved siden af undervisningen er der mange forskellige tilbud. Du kan deltage i LAN-Partys, Debate Club og frivillig musik og idræt. 

Følg os på Instagram og Snapchat og se, hvordan hverdagen på KG er.