Home/STX/Kunst/Musik A, Engelsk A

STX

Musik A, Engelsk A

Til dig hvis du har lyst til …

 • At arbejde med musik og engelsk litteratur i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, både som kulturfaktor og identitetsskaber
 • At udvikle dine sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og at anvende dem i praksis
 • At indgå og udfylde forskellige roller i sammenspil og korsang i såvel rytmiske som klassiske genrer
 • At forholde dig til musikteori, fx rytmer og akkorder både mundtligt og skriftligt
 • At analysere musikstykker indenfor både rytmiske og klassiske genrer
 • At vide mere om hvilken rolle musik og sprog spiller for identitetsdannelsen
 • At vide mere om musikindustri og samfundsøkonomi

Karakteristik af studieretningsfagene

Musik

Faget musik er et almendannende kunstnerisk fag, som giver kompetencer i at arbejde logisk og analytisk. Desuden opøves færdigheder i at kommunikere i al almindelighed og kunstnerisk. Du opnår en dybere forståelse for sammenhængen mellem musik, identitet og samfund ved at lære musikteori, musikhistorie, samt lytte til, undersøge og analysere musikken. Ved at udøve musik gennem sang og sammenspil bliver forståelsen af musikken ikke bare teoretisk, men også mere sikker og overbevisende, fordi den bygger på personlige praktiske erfaringer.

Engelsk

I engelsk opnår du viden om og indsigt i engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver dig sproglige færdigheder og kompetencer, og vil kunne færdes og agere i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. Du vil få stor indsigt i kultur og samfundsforhold via den læste litteratur, film og billeder. Vi kaster os ud i Poetry Slam, medieanalyse og litteraturens berigende univers.

Dette arbejder vi med i undervisningen

 • Har pladeindustrien en fremtid?
 • Ødelægger musikpirateri musiklivet?
 • Er det rigtigt, at oplevelsesindustrien er fremtiden for Danmark?
 • I 1700-tallet sker der store ændringer i samfundet, og musikken kommer til at lyde på en ny måde.
 • Er der en sammenhæng? Hvorfor opstår den offentlige koncert?
 • Hvordan ændrede komponisternes arbejdsforhold og anseelse sig i denne periode?
 • Var det fra dette tidspunkt i historien, kunstnere fik mulighed for at opnå stjernestatus?
 • Afroamerikanske musikformer og deres kulturelle baggrund. Fra blues, jazz og soul til hiphop og rap.
 • Hvilket indhold har rap tekster, og hvordan skal vi forstå dem? Hvad er street, hip og funk, og hvordan kan man aflæse fællesskab og identitet i disse danse?
 • Hvad var baggrunden for ungdomsoprøret i USA 1960’erne?
 • Hvordan kommer tankerne herfra til udtryk i litteratur og musik?
 • Er der en sammenhæng mellem nye genrer i musikken og oprør og ændringer i samfundet?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.