Home/STX/Kunst/Musik A, Matematik A

STX

Musik A, Matematik A

Til dig hvis du har lyst til …

  • At arbejde med musik i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, både som kulturfaktor og Identitetsskaber
  • At indgå og udfylde forskellige roller i sammenspil og korsang i såvel rytmiske som klassiske genrer
  • At forholde dig til musikteori, fx rytmer og akkorder både mundtligt og skriftligt
  • At analysere musikstykker indenfor både rytmiske og klassiske genrer

Karakteristik af studieretningsfagene

Musik

Faget musik er et almendannende kunstnerisk fag, som giver dig kompetencer i at arbejde logisk og analytisk. Desuden opøver du færdigheder i at kommunikere i al almindelighed og kunstnerisk. Du opnår en dybere forståelse for sammenhængen mellem musik, identitet og samfund ved at lære musikteori, musikhistorie, samt lytte til, undersøge og analysere musikken. Ved at udøve musik gennem sang og sammenspil bliver forståelsen af musikken ikke bare teoretisk, men også mere sikker og overbevisende, fordi den bygger på personlige praktiske erfaringer.

Matematik

Det grundlæggende i matematik er fagets særegne symbolsprog, teorier og beviser. Teorierne anvendes til at opstille matematiske modeller som kan beskrive og forklare virkelige problemstillinger. De matematiske sætninger trænes gennem opgaver. Matematiske teorier og begreber kan også bruges til at beskrive og forstå musikalske fænomener.

Dette arbejder vi med i undervisningen

  • Hvilken indvirkning har musik på mennesker, når de lytter til musik, bevæger sig til musik og udøver musik?
  • Kan musik bruges som medicin?
  • Elementer som stomp, sangteknik, pulsmålingsforsøg kan være en del af forløbet.

Man kan anvende matematik til at forstå det musikalske fænomen klang, såvel når det gælder almindelige musikinstrumenter som i computerbaserede musikprogrammer. Fx kan man anvende matematisk Fourier-analyse på en computer til at undersøge og forstå, hvorfor musikinstrumenter lyder forskelligt, eller hvordan man kan konstruere lyde på en musikcomputer. Dette kan indgå i et forløb, hvor man selv skaber og komponerer musik.

Gennem beregninger og lytte-eksempler kan man beskæftige sig både matematik- og musikfagligt med udviklingen fra den antikke tids toneskalaer til moderne tids tempererede toneskala, som f.eks. anvendes i stemningen af nutidens klaverer.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.