Home/STX/Naturvidenskab/Biologi A, Kemi B

STX

Biologi A, Kemi B

Til dig hvis du har lyst til …

 • At få indblik i hvordan liv opstod

 • At undersøge hvordan kroppen fungerer både biologisk og kemisk

 • At blive klogere på naturen omkring os

 • At forstå hvordan vi mennesker påvirker og bruger naturen

 • At finde ud af hvordan biologiske modeller kan forklares matematisk

 • At anvende matematik til at analysere problemstillinger

 • At lave forsøg både udenfor og inde

 • At tage på ekskursioner

Karakteristik af studieretningsfagene

Biologi

Biologi handler om det levende. Du vil lære om livets opståen og udvikling, samt om kroppens funktion og struktur i forbindelse med forløb om f.eks. livsstilssygdomme, rusmidler, medicin, motion, forplantning, arvelighed og bioteknologi. Desuden vil du lære om, hvordan mennesket bruger og påvirker naturen ved aktiviteter som landbrug, fiskeri og fritidsaktiviteter. Uanset emne foregår læringen i et tæt samspil mellem teori og praktiske eksperimenter i såvel laboratoriet som i felten. Du vil samtidig se eksempler på, hvordan bioinformatik, fremstilling af lægemidler og økologiske modeller har udviklet sig med stormskridt i de senere år.

Kemi

Den levende og materielle verden er opbygget af kemiske stoffer. I kemi arbejder vi med at beskrive stoffernes opbygning, og hvordan de kan omdannes til andre stoffer. En vigtig del af kemifaget er gennemførelse af eksperimentelt arbejde i laboratoriet, hvor der fx kan fremstilles et lægemiddel, farvestoffer eller foretages analyse af indholdet af kemiske forbindelser i fx fødevare med moderne dataopsamlingsudstyr. It bruges i alle dele af kemiundersvisningen, fx tegning, navngivning, beregninger og analyse.

Matematik

I matematik arbejder vi med matematiske teorier og beviser. Matematiske teorier og begreber er vigtige for at kunne beskrive og forstå naturvidenskabelige fænomener. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden. Eksempelvis arbejder du med statistiske test, eksponentielle vækstmodeller samt differential- og integralregning. Ved at arbejde med forskellige matematiske modeller, får du bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på talmæssige undersøgelser, og som ofte anvendes i biologi.

Dette arbejder vi med i undervisningen

 • Hvordan holdes man sig sund?
 • Hvornår er man syg?
 • Kan matematik fortælle, hvad der er normalt?
 • Hvor meget medicin har man i kroppen, når man spiser 3 piller om dagen?
 • Hvordan er energigivende stoffer opbygget?
 • Hvor meget varme producerer du i forhold til en glødelampe?
 • Hvorfor ligner vi vores forældre?
 • Hvorfor får nogle blå øjne?
 • Hvordan bliver vi påvirket af omgivelser?
 • Hvorfor får man kun en bestemt influenza en gang?
 • Hvor mange skal være syge, for at man kan kalde det en epidemi?
 • Hvordan blev man smittet med pest?
 • Hvordan er lægemidler opbygget?
 • Hvorfor virker lægemidler?
 • Hvordan fremstilles hovedpinepiller?
 • Hvordan udvikles ny medicin?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.