Home/STX/Naturvidenskab/Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

STX

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Til dig hvis du har lyst til …

 • At lave forsøg i laboratoriet samt at regne på resultaterne
 • At kende til de moderne bioteknologiske teknikker
 • At sætte dig ind i menneskets krop og funktioner

 • At vide, hvordan planter, dyr, mennesker og mikroorganismer påvirker hinanden
 • At vide, hvordan kemiske stoffer er opbygget og reagerer med hinanden
 • At forstå de biokemiske processer i levende organismer
 • At anvende matematik til beregninger og modeller, som kan bruges i analyser af bioteknologiske problemer

Karakteristik af studieretningsfagene

Matematik

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, hvor dets anvendelse spænder vidt fra teknologi til økologi og samtidig danner det også grundlag for mange politiske beslutninger. Vi arbejder derfor både med dagligdagsmatematik og mere abstrakt matematik.

Bioteknologi

Bioteknologi handler om de teknikker, der er udviklet ved at kombinere viden fra biologi og kemi. Vi arbejder med de nyeste metoder, og udover at arbejde med de biologiske- og kemiske processer, så diskuterer vi også etiske aspekter af naturvidenskaben. Det kan fx være kloning, gensplejsning, genterapi, fosterdiagnostik eller lægemiddelforskning.

Fysik

I fysik er målet at få en forståelse af vores materielle omgivelser. Denne forståelse opnås dels ved forsøg og dels ved opbygning af fysiske teorier og modeller. Opbygningen af modeller og teorier benytter sig af matematiske metoder og begreber. Forståelsen af teorierne understøttes gennem løsning af konkrete opgaver.

Dette arbejder vi med i undervisningen

 • Hvordan bruges DNA i kriminalsager?
 • Fører genteknologi til verdens undergang?
 • Eller vil teknikken tværtimod sikre vores overlevelse?
 • Kan vi brødføde hele verden uden genteknologi?
 • Hvordan laver man øl?
 • Hvordan har den bioteknologiske udvikling påvirket brygindustrien?
 • Hvilken betydning har det haft for det danske samfund?
 • Hvordan påvirker alkohol og andre rusmidler kroppen?
 • Hvorfor er sukkersyge et stigende problem i vestlige lande?
 • Hvorfor er Danmark førende inden for insulinproduktion?
 • Hvad betyder det for samfundet?
 • Hvordan producerer man energi uden at forstyrre klimaet?
 • Kan affald anvendes til energiproduktion?
 • Skal man satse på brintbiler eller biobrændsel?
 • Tegner medierne det reelle billede af klimaproblemerne?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.