Home/STX/Naturvidenskab/Matematik A, Fysik A, Kemi B

Matematik A, Fysik A, Kemi B

Til dig hvis du har lyst til …

 • At lave eksperimenter
 • At få kendskab til naturvidenskabelige teorier
 • At løse problemer i matematik, fysik og kemi
 • At arbejde med computere

Karakteristik af studieretningsfagene

Matematik

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, hvor dets anvendelse spænder vidt fra teknologi til økologi og samtidig danner det også grundlag for mange politiske beslutninger. Vi arbejder derfor både med dagligdagsmatematik og mere abstrakt matematik.

Fysik

I fysik er målet at få en forståelse af vores materielle omgivelser. Denne forståelse opnås dels ved forsøg og dels ved opbygning af fysiske teorier og modeller. Opbygningen af modeller og teorier benytter sig i udstrakt grad af matematiske metoder og begreber. Forståelsen af teorierne udbygges gennem løsning af konkrete opgaver.

Kemi

Den levende og materielle verden er opbygget af kemiske stoffer. I kemi arbejder vi med at beskrive stoffernes opbygning, og hvordan de kan omdannes til andre stoffer. En vigtig del af kemifaget er gennemførelse af eksperimentelt arbejde i laboratoriet. Her kan man fx fremstille et lægemiddel eller undersøge reaktionen i et batteri. Derudover foretages der også analyse, med moderne dataopsamlingsudstyr, af indholdet i kemiske forbindelser som fx fødevarer. It bruges i alle dele af kemiundersvisningen til fx tegning, navngivning, beregninger og analyse.

Dette arbejder vi med i undervisningen

 • Hvad er årsagerne til global opvarmning?
 • Hvilke energiformer findes der?
 • Hvordan bruges retorik i klimadebatten?
 • Hvordan transporteres energi?
 • Hvad er fossile brændsler?
 • Hvorfor har forskellige brændsler ikke samme effekt på klimaet?
 • Hvad er bioethanol?
 • Hvordan fremstilles et bioethanol ud fra halm?
 • Hvordan kan indholdet af ethanol bestemmes med kemiske analysemetoder?
 • Hvorfor ønsker man at benytte bioethanol som energikilde?
 • Hvilken rolle har enzymer i fremstilling af bioethanol?
 • Påvirker forbruger af bioethanol den globale opvarmning?
 • Har vores samfund råd til at investere i forskningen inden for bioethanol?
 • Hvad er Newtons love?
 • Hvad holder solsystemet sammen?
 • Hvordan kaster man længere?
 • Kan temporytteren Cancellara vinde Tour de France?
 • Hvordan er sammenhængen mellem bølgelængder og farver?
 • Hvordan fremstilles farver?
 • Hvorfor er nogle stoffer farvede og nogle ikke?
 • Hvordan kommer man af med farver?
 • Hvorfor ser de antikke statuer hvide ud?
 • Hvordan bestemmes bølgelængder og spektrum?
 • Ole Rømer og lysets tøven.

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.