Home/STX/Samfundsvidenskab/Samfundsfag A, Engelsk A

STX

Samfundsfag A, Engelsk A

Til dig hvis du har lyst til …

 • At beskæftige dig med politik og økonomi i internationalt perspektiv.
 • At forstå samfundsgrupper og menneskers handlinger, motiver og forestillinger.
 • At udvikle dine sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og anvende dem i praksis.
 • At sætte dig ind i engelsktalende landes kulturer og samfund.

Karakteristik af studieretningsfagene

Samfundsfag

I samfundsfag opnår du en dybere indsigt i vores samfund. Vi arbejder med forholdet mellem mennesker og samfund og også viden om de kræfter, som påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer til at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold, som du lærer at formidle både mundtligt og skriftligt.

Engelsk

I engelsk opnår du viden om og indsigt i engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver dig sproglige færdigheder og kompetencer, og vil kunne færdes og agere i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. Du vil få stor indsigt i kultur og samfundsforhold via den læste litteratur, film og billeder. Vi kaster os ud i Poetry Slam, medieanalyse og litteraturens berigende univers.

Dette arbejder vi med i undervisningen

 • Hvordan er holdningerne på Køge Gymnasium sammenlignet med resultaterne fra en international spørgeskemaundersøgelse?
 • Hvad er årsagerne til den?
 • Kan samfundet gøre noget ved den?
 • Hvad har god effekt?
 • Hvad er terrorisme?
 • I hvor høj grad er der tale om en religionskrig?
 • Hvilken rolle spiller sproget i forhold til terrorisme?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.