Home/STX/Samfundsvidenskab/Samfundsfag A, Engelsk A

STX

Samfundsfag A, Engelsk A

Til dig hvis du har lyst til …

 • At beskæftige dig med politik og økonomi i internationalt perspektiv.
 • At forstå samfundsgrupper og menneskers handlinger, motiver og forestillinger.
 • At udvikle dine sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og anvende dem i praksis.
 • At sætte dig ind i engelsktalende landes kulturer og samfund.

Karakteristik af studieretningsfagene

Samfundsfag

I samfundsfag opnår du indsigt i samfundet, forholdet mellem menneske og samfund og viden om de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold og i at formidle dem mundtligt og skriftligt.

Engelsk

I engelsk opnår du indsigt i og viden om engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver sig sproglige færdigheder og kompetencer og vil kunne færdes og handle i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. I mødet med litteraturen udvikler du en forståelse af dig selv og andre og sansen for, hvad der er værdifuldt.

Dette arbejder vi med i undervisningen

 • Hvordan er holdningerne på Køge Gymnasium sammenlignet med resultaterne fra en international spørgeskemaundersøgelse?
 • Hvad er årsagerne til den?
 • Kan samfundet gøre noget ved den?
 • Hvad har god effekt?
 • Hvad er terrorisme?
 • I hvor høj grad er der tale om en religionskrig?
 • Hvilken rolle spiller sproget i forhold til terrorisme?

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.