Home/STX/Sprog/Engelsk A, Spansk A, Russisk A

STX

Engelsk A, Spansk A, Russisk A

Til dig hvis du har lyst til …

  • At udvikle dine færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk og andre fremmedsprog
  • At sætte dig ind i engelsktalende landes kultur, religion og samfund.
  • At få indsigt i kultur og samfundsforhold via den læste litteratur, film og billeder samt musik.
  • At beskæftige dig med politik og religion i et globalt perspektiv.
  • At forstå andre menneskers handlinger, motiver, forestillinger og levevilkår.

Karakteristik af studieretningsfagene

Engelsk

I engelsk opnår du viden om og indsigt i engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver dig sproglige færdigheder og kompetencer, og vil kunne færdes og agere i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. Du vil få stor indsigt i kultur og samfundsforhold via den læste litteratur, film og billeder. Vi kaster os ud i Poetry Slam, medieanalyse og litteraturens berigende univers.

Russisk

Køge gymnasium har, som et af de eneste gymnasier i landet, russisk som begyndersprog. Undervisningen fokuserer på tilegnelse af både mundtlige og skriftlige kompetencer. I undervisningen arbejdes med tekster og film, som giver indsigt i aktuelle temaer, såvel som landets kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold.

Du vil på tre studieår opleve landet på nært hold og bruge tilegnede kommunikative kompetencer i en hverdagsagtig sammenhæng, når vi tager på ekskursionstur til Sankt Petersborg.

Hvis du taler russisk, ligger en stor verden åben for dig. Rusland er et farverigt og endnu ikke overrendt land, som i virkeligheden ikke ligger ret langt fra Danmark. Du kan efterfølgende vælge at studere russisk på universiteterne i København og Århus, eller på sprogofficersskolen i København. Og der er gode muligheder for at tage en del af studiet i udlandet, både i Rusland og i andre lande. Du får flere karrieremuligheder, når du kombinerer gode russiskkundskaber med en anden uddannelse, fx journalist, miljøtekniker eller økonom. Engelsk alene er ikke nok.

Engelsk (A), Spansk (A), Russisk (A) (Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Russisk A)

Praktisk info

Her kan du finde ting som parkerings-, eksamensregler mm.

Kort over skolen

Overblik over lokaler, afdelinger og opholdssteder på skolen.

Optagelse

Her finder du informationer om optagelse på STX uddannelserne.

Kontakt

Find kontaktinfo på lærere, vejledere eller administration.