Fravær

Fravær på Køge Gymnasium i skoleåret 2017/18

-         Fysisk fravær inklusive eliteforløb og langtidssyge 8,84%

-         Skriftligt fravær for året i gennemsnit 1,87%

o   1g: 1,06%

o   2g: 0,76%

o   3g: 3,07%

o   1hf: 3,02%

o   2hf: 7,4%