Integrationssamarbejde

Down

 

I samarbejde med Center for Dansk og Integration i Køge Kommune tilbyder vi intensiv danskundervisning (DU3) til en mindre gruppe flygtninge fra Eritrea og Syrien, som er kommet til landet med gymnasial eller akademisk uddannelse i bagagen. De har alle et stærkt ønske om en plads i det danske videregående uddannelsessystem og på det danske arbejdsmarked.

Sammen med skolens udvekslingselever fra hele verden modtager eleverne 12 dansklektioner om ugen. Når deres dansk er så godt, at de kan begå sig i den almindelige danske gymnasieundervisning, bliver de tilknyttet en af skolens klasser, og deltager i deres lektioner og indgår i andre sociale relationer, som fx frivillig idræt, studiecafé og fester. Vores elever er glade for at møde unge mennesker med en anden baggrund end deres egen, og inddrager dem nemt i det daglige fællesskab.

Flygtningene får ikke en eksamen fra Køge Gymnasium, initiativet handler om at styrke deres danskkundskaber og sociale interaktion med skolens øvrige elever.

 

Køge Gymnasium deltager i 2016-18 i Erasmus+ projektet ”Education Meets Migration”, et transnationalt integrationsprojekt med deltagelse af skoler fra Italien, Norge, Slovenien og Tyrkiet. Skolerne skal til sammen udvikle ideer til vellykket integrering af flygtninge og andre migranter i uddannelsessystemet.