arrow-left Gå tilbage til forrige side

Aktuel information arrow-down

Aktuel information

 

 

Information om huebegivenhed, translokation og vogntur

 

//Huebegivenhed:

Særligt i år har 3.g’erne deres sidste eksamen før, at de sidste skriftlige karakterer bliver klar. Derfor arrangerer vi en helt speciel huebegivenhed på skolen, hvor jeres familie får mulighed for at komme og fejre, at I bliver studenter. I har fået en besked om huebegivenheden på Lectio, og den ligger skemalagt for alle 3.g’ere i Lectio. Til huebegivenheden må man maksimalt medbringe 4 gæster. Det betyder, at der for nogle klassers vedkommende vil være ca. 200 personer samlet på skolen til begivenheden. Vi imødekommer sundhedsstyrelsens arealkrav og opfordrer folk til at der til enhver tid holdes mindst 1 meters afstand til personer udenfor ens tætte familie. Derudover vil vi bede om, at hverken I eller jeres familie opholder sig på skolen udenfor de anviste tidsrum. Det betyder også, at jeres familie desværre ikke har adgang til skolen i forbindelse med jeres sidste eksamen ugen før huebegivenheden.

 

For 2.hf’ernes vedkommende ligger de sidste eksamener efter, at eksamenskaraktererne er blevet offentliggjort. Derfor kan I få jeres hue på efter jeres afsluttende eksamen som normalt. Dog er det kun tilladt for maksimalt 4 personer fra jeres familie at opholde sig på skolen HØJST et kvarter før, at I kommer ud fra eksamen og maksimalt en halv time efter. Det vil sige, at hvis ens eksamen er sat til at slutte kl 10:30, må ens 4 familiemedlemmer kun opholde sig i kantinen fra kl 10:15 til 11:00. Der kommer mere detaljeret information om dette, når vi kommer tættere på.

 

Vi sørger for, at huebegivenheden og de sidste eksamener bliver så festlige som overhovedet muligt, men vi kan ikke forsvare at sælge drikkevarer i form af fadøl osv. på skolen. Kantinen vil dog have åbent, og ellers er det bare at tage chokoladejordbær og champagne med selv.

 

//Tidsplan for huebegivenheden:

Mandag 22. juni:

8-10: 3.l

10-12: 3.b+3.m

12-14: 3.d

14-16: 3.a

 

Tirsdag 23. juni:

8-10: 3.e

10-12: 3.f

12-14: 3.u

14-16: 3.i

 

Onsdag 24. juni:

8-10: 3.j

10-12: 3.k

12-14: 3.w

14-16: 3.c

 

2.hf:

Se eksamenstidspunkt i Lectio

 

//Translokation:

Der er flere forskellige scenarier i spil for afvikling af den traditionsrige begivenhed, hvor afgangseleverne får tildelt deres eksamensbeviser og for nogens vedkommende et legat fra skolen. Vi kan dog ikke holde en helt almindelig translokation med jeres familier, fordi det kræver at ca. 1500 mennesker forsamles på skolen. Der kommer under alle omstændigheder til at være en markering torsdag d. 25/6, så hold dagen fri. Desuden tages der studenterbilleder samme dag kl 13-16, hvor alle afgangselever bedes møde på skolen. Billederne vil blive taget således at afstands- og hygiejnekrav imødekommes. Studenterfesten med middag og dansegulv må desværre aflyses i år.

 

//Vogntur:

Det er endnu ikke blevet meldt ud politisk, om vognturen kan gennemføres. Hvis den gennemføres, er det ikke sikkert at I kan starte kørslen fra KG, da det vil betyde at ca. 420 mennesker samles på piazzaen. Vi melder ud, når vi får besked. Det er ikke sandsynligt, at 2.g og 1.hf må ikke hjælpe jer med at pynte vogn i år. Det skal I eventuelt selv sørge for eller få jeres familier til at hjælpe med, således, at to klasser ikke samles tæt. Den traditionelle dans på torvet om statuen kan ikke gennemføres i år, da det vil betyde en offentlig forsamling på langt over 500 personer. Vi håber, at regeringen snart melder ud, og at I kan få en vogntur så tæt på normalen som muligt.

 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte os.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Folketinget har besluttet, at elever i 1.g, 2.g og 1.hf skal have lov til at vende tilbage på skolen.

Det er vi rigtig glade for, og vi ser frem til at møde jer alle igen.

Når I kommer på skolen, skal I være meget opmærksomme på reglerne for god hygiejne fra Sundhedsstyrelsen:
- Vask hænder, så snart I ankommer. Vi har opstillet ekstra håndvaske, både på piazzaen og i kantinen foran fællessalen.
- Hold altid mindst 1 meters afstand til andre
- Vask hænderne eller sprit dem af, når I skifter lokale.
- Host eller nys i dit ærme, ikke ud i rummet og ikke i hænderne
- Hvis du selv eller din nærmeste familie har særlige helbredsproblemer, så det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at komme på skolen, skal du kontakte din årgangsleder.
- Hvis du får symptomer på Corona, skal du straks gå hjem og ringe til kontoret, når du går.

Vi planlægger, at I kan komme på skolen så snart, det lader sig gøre, men det vil tage lidt tid at få alt gjort klar til os alle sammen på én gang. Fra på onsdag d.27.5 starter vi med enkelte årsprøver, og efter pinsen, dvs. fra 2.6, regner vi med, at næsten al undervisning og næsten alle årsprøver gennemføres på skolen. Der kan være enkelte undtagelser af særlige grunde.

Se zoneinddelt lokaleoversigt og brug de indgange samt toiletter, der hører til de lokaler/zoner, du skal være i.

I skal nok få nærmere besked om det hele. Vi glæder os meget til at se jer!

Venlig hilsen
Peter

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gradvis genåbning

I uge 17 starter vi op for alle klasser i 2.hf og 3.g.

Der er i dag d. 16. april sendt brev ud til alle afgangselever med retningslinjerne for gennemførsel af undervisning samt en oversigt over fordeling af klasser og lokaler.

Brevet kan læses her: Gradvis genåbning.

 

Kære alle

Som I nok ved har statsministeren forleden forlænget skolelukningen frem til d. 13. april.

Gallafesten bliver derfor ikke til noget d. 18. april, da vi ikke kan nå at få stablet en gallafest på benene på 4 dage.

Vi prøver på at finde et andet tidspunkt. 

Vi ved, at flere af jer gør jer overvejelser om, hvad der sker med eksamen til sommer. Vi vil gerne slå fast, at der endnu ikke er truffet nogle afgørelser på området. Vi er i tæt kontakt med ministeriet og melder ud til jer, så snart der er nye informationer. Indtil da planlægger vi et normalt eksamens- og årsprøveforløb for jer. 

Vi håber, I kan få den nye virtuelle hverdag til at hænge sammen.

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Med venlig hilsen

Rektor

 

Køge Gymnasium er pt. lukket.

Statsministeren har meddelt, at uddannelsesinstitutionerne herunder gymnasier skal lukke senest fra fredag d. 13. marts og gerne snarest på grund af smittefaren fra Coronavirus.

Elever og lærere skal derfor IKKE møde i skole fra torsdag d. 12. marts og frem til den 13. april, da statsministeren har forlænget skolelukningen.

Der vil være virtuel undervisning i de fag og på de tidspunkter, hvor modulerne er placeret i Lectio. Eleverne skal se på de enkelte moduler i Lectio, hvad de skal foretage sig. Modulerne tæller som almindelige undervisningsmoduler. Der er ”mødepligt” til aktiv deltagelse i modulerne, og der vil være fraværsregistrering.

Hvis man skal hente noget på skolen, kan det gøres i tidsrummet 9-12 på hverdage. Ophold er ikke tilladt.

Hvis du har spørgsmål, kan de rettes til administrationen via skolens mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller via beskedfunktionen i Lectio.

Pas godt på hinanden!

Skolen har sendt et orienteringsbrev ud til alle elever og forældre via E-boks. Teknisk overbelastning har gjort, at det ikke er nået frem til alle. Brevet kan læses her:

Orienteringsbrev udsendt til elever og forældre torsdag den 12.03.2020.
 
Anbefalinger ang. Corona-virus

Kære alle

Der er ingen her på skolen, som har fået konstateret Corona-virus, hverken elever eller medarbejdere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler på deres hjemmeside, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risiko-områder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19. Denne anbefaling beder jeg alle om at følge.

Situationen kan udvikle sig yderligere, og vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således også kunne ændre sig over de kommende dage og uger. Elever kan i private sammenhænge have været i områder med risiko, og listen kan vokse de kommende dage.

Opdateret information kan findes via https://politi.dk/corona

Angående studieture: Foreløbig er to studieture aflyst, og skolen følger situationen nøje. Det forekommer meget usandsynligt, at nogen studierejse kan gennemføres som planlagt, men vi afventer myndighedernes udmeldinger. Skolen vil give besked til de berørte klassers elever og forældre, så snart der er nye oplysninger.

 For at undgå smittespredning:

1.      Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

2.      Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder

3.      Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt

4.      Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen

5.      Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn

Herudover gælder det for alle på skolen: Hvis nogen af jer får symptomer på Corona-virus, skal I blive hjemme, kontakte egen læge og give skolen besked om, hvordan det går jer, telefon 5665 2723, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller via Lectios beskedfunktion til vicerektor Lise Sonne-Hansen og rektor Peter Schiødt.

Hvis man er i tvivl om noget, er man altid velkommen til at ringe til kontoret i skolens åbningstid (5665 2723).

Venlig hilsen

Rektor Peter Schiødt

 

Risiko for fnat

Der er i øjeblikket skoler, som har haft udbrud af fnat, som er en ufarlig, men stærkt generende hudsygdom, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt. Sygdommen kan behandles, som regel med creme og i nogle tilfælde med anden medicin. Vi har kendskab til enkelte tilfælde her på skolen, så vær opmærksom, læs vedhæftede vejledning (Håndtering af fnat på skoler og andre institutioner) og søg læge ved mistanke om at du har fået fnat, så smitte forhindres.